Snekkersten Skotterup Smakkelaug

Smakkelauget er et interesselaug under SSSejlklub. Det er åbent for alle, der holder af “gammeldags” sejlads med sprydstagsriggede træjoller samt vedligeholdelse af dem. Der knytter sig også en masse interessant håndværksmæssig og sejladsmæssig viden til de gamle klinkbyggede joller.

I havnens historiske hjørne ligger der p.t. 12 joller, hvoraf sejlklubben ejer de to.

I lauget er vi 26 energiske medlemmer, der sejler kapsejlads/hyggetur hver tirsdag i sæsonen, hvor vi altid altid gerne tager gæster med, hvis forholdene tillader det. I løbet af sommeren deltager vi desuden i diverse sejladser på Øresund sammen med andre joller. Vi  modtager meget gerne nye medlemmer. Det er ingen forudsætning at man kan sejle i forvejen, vi sørger for introduktion og oplæring.

Hvis du er blevet nysgerrig på denne form for sejlads, er du velkommen til at kontakte oldermanden

Anne-Marie Avlund
Tlf 26 24 65 79

Snekkersten Skotterup Smakkelaug