LINKS

SMAKKELAUG OG SEJLADSER

Bådelauget SAGA Hornbæk
Sildebåden SAGA formodes bygget i Hornbæk i 1884. Den er en ypperlig repræsentant for noget af det bedste der er skabt indenfor den store nordiske bådebygningstradition.

Espergærde Smakkelaug
Espergærde Smakkelaug  blev stiftet den 27. marts 1997 med det formål at samle personer med interesse for smakkeriggede joller og at skabe aktiviteter omkring jollerne, herunder brug og vedligeholdelse af Flynderupgård Museets smakkejolle FREM, som er i laugets varetægt og har hjemsted i Espergærde Havn.

Snekkersten Skotterup Smakkelaug
Snekkersten Skotterup Smakkelaug er en åben forening under Snekkersten Sejlklub omkring smakkejollerne i Snekkersten Havn. Foreningens medlemmer er aktive sejlere og passer havnens jolle BJAH.

Nysted Smakkelaug
I Danmarks sydligeste købstad Nysted, ligger der et smakkelaug i bunden af det naturskabte nor!
En gruppe medlemmer af Nysted Bådelaug etableret Nysted Smakkelaug i 2012. Laugets formål er at fremme interessen for brugen af gamle joller gennem afholdelse af sejladser, restaurering, vedligeholdelse, rigning, sejlsyning og motorlære.

Hjarbæk Sjægtelaug
Hjarbæk Sjægtelaug opstod en gang i midten af 1970-erne, dengang nogle begyndte at interessere sig for Limfjordens traditionelle sejlførende fiskerjolle – Sjægten.

Lillebælt Smakkelaug
Lillebælt Smakkelaug er stiftet 1993 med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og at beskrive kystkulturen i kyststrækningen fra Assens til Båring og fra Arøsund til Trelde Næs på Jyllandssiden.

Øhavets Smakkecenter på Strynø
Øhavets Smakkecenter er en selvejende institution, som har eksisteret siden 1993 og har til formål at formidle det Sydfynske Øhavs natur- og kulturhistorie.

Øhavet rundt
Øhavet Rundt er en traditionsrig sejlads for gaffelriggere, smakkejoller, kragejoller og andre småjoller med smakkerig. Sejladsen startede med en lille udbrydergruppe fra Fyn Rundt i 1986. I de første mange år var der stort set lige mange små gaffelriggere og joller. Tendensen i de senere år er, at der kommer flere og flere joller. Der bliver samtidig mere og mere ungdom, der sejler med på Øhavet Rundt.

Vinden drar
I vinteren 1984-85 indbød Ålands Skötbåtsförening folk fra hele Norden, som interesserede sig for gamle brugsbåde, til et flydende seminar, som siden har været afholdt hvert år.

MUSEER OG FORENINGER

M/S Museet for Søfart
Danmarks nye søfartsmuseum i Helsingør er bygget ind i den gamle tørdok mellem Kronborg og Kulturværftet og byder på stribevis af udstillinger, der fortæller om Danmark som en førende søfartsnation i fortid og nutid. Fra hjemmesiden kan man få adgang til museets meget store arkiv med søfartshistoriske artikler, billeder mv.

Flynderupgaard
Flynderupgaardmuseets store fiskerisamling er en helt enestående udstilling om Øresundsfiskeriet, som det blev drevet fra Kronborg Hage til Sletten. Udstillingen viser de mange typer redskaber og de smukke snekkerstenjoller, som er karakteristiske for kysten.

Allmogebåtar
Foreningen Allmogebåtar arbejder for at bevare vore gamle nordiske bådtyper og fisker- og bådbyggertraditionen omkring dem. Foreningen har omkring 3000 medlemmar over hele Norden. TRÄBITEN er foreningens tidskrift som udkommer 4 gange om året.
Foreningen Allmogebåtar udgiver bøger. SMÅ OCH STORA BÅTAR – DÅ OCH NU med udgivelse nr. TRÄBITEN 150, er en illustrativ fortælling om øresunds kadrejerjoller.
Læs afsnittet om kadrejeri i TRÄBITEN 150, december 2010, her: TRÄBITEN 150

Træskibs Sammenslutningen
TS er landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer. TS fører en omfattende fartøjsliste med bl. a. oplysninger om smakkejoller, der er registreret i foreningen. Af særlig stor interesse for smakkefolket er siden:Gode steder for jollesejlere, hvor Ulf Brammer fortæller om Danmarks kyster.
Foreningsbladet TS-blad indeholder mange interessante oplysninger, således også en Håndbog i vedligehold af træbåde.

Hornbæk Havneforening
Hornbæk Havneforening ejer to smakkejoller, som foreningens medlemmer kan sejle med, SILDEN og FISKEN.

MEGIN-foreningen
Foreningens formål er at holde kontakten vedlige mellem meginsejlerne indbyrdes, og at udsende indbydelser og informationer om afholdelse af stævner og arrangementer til alle interesserede.

Nordisk Kustkultur
Nordisk Kustkultur er et netværk, som henvender sig til enkeltpersoner, institutioner og foreninger med det formål at aktivere såvel græsrødder som kvalificerede, erhvervsaktive personer, som interesserer sig for miljøspørgsmål, arkæologi, madkultur, dans og håndværk, ved kyst og hav. Netværkets aktiviteter udarbejdes i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds Strategi.

Løgstør Bådebyggeri
Løgstør Bådebyggeri udbyder en række weekendkurser i nybygning, reparation og vedligeholdelse af træbåde. Læs programmet her: Kursusprogrammet Løgstør bådebyggeri

VIND OG VEJR

Vejret i Danmark
Vejrudsigten for hele Danmark og for regionerne.

Øresundsvejr
Vejrudsigten for Malmø, Lund, Helsingborg og København.

SIKKERHED TIL SØS

Gode råd til fritidssejlere
Gode råd til fritidssejlere fra Søfartsstyrelsen.

Applikationen til din smartphone: “Sejlsikkert”
SejlSikkert App er udviklet af Trygfonden i samarbejde med Søfartsstyrelsen, Søsportens Sikkerhedsråd, Forsvaret og DMI. Applikationen er et hjælpemiddel til din sejladsplanlægning. Det er ikke et navigationsredskab.