Nyt 2020

November 2020:  Vrikkebeslag – Måske dit vinter projekt

Har du glemt at vrikke ?

I Snekkersten Havn ved den tid hvor Smakkejollerne skal enten op eller i vandet efter en vinter på land, kan man se Hans Jørgen i smakkejollen ”Karen” piske af sted med kun en åre. Det er der selvfølgelig en forklaring på, men det lader vi ham selv berette om:

Hans Jørgens historie om vrikkebeslag:

Jeg lærte at sejle, da jeg var 10/11 år. Det foregik i Hellerup Sejlklub, som i 1950´erne havde en stor og meget aktiv juniorafdeling. Øvelsesbådene var juniorbåde, en folkebåd i miniformat omkring 18 fod og spejlgattet.

Noget af det første, vi skulle lære, var at vrikke. Der var ikke så meget plads i havnen, så det var praktisk at vrikke juniorbådene ind på plads. Helt ude agter til bagbord for rorpinden var der monteret et vrikkebeslag. Det bestod af et skråtstillet stålskaft på ca. 80 mm x 12/14 mm med et kuglehoved øverst. Skaftet var svejset på en lille firkantet stålplade, der var skruet ned i dækket. På vrikkeåren var der monteret en buet stålplade med et hul, der svarede til beslagets kuglehoved. Åren blev placeret på kuglehovedet, og vrikningen foregik ved at presse åren omkring kuglehovedet med et drej med håndleddet.

Karen bliver vrikket

Vrikke-aare, en. (Vrik-. vAph.(1759). Fisker.SøO. Sportsleks.II.678. jf. S&B.). (til vrikke 5)  aare, hvormed et rofartøj vrikkes frem. Pont.F. I.203. (i) Østen . . driver (man) en Baad, selv store Skibe, frem med en Vrikkeaare agter. JVJens.Afrika.(1949).18.

 

Der gik selvfølgelig konkurrence i det: Hvem kunne vrikke hurtigst. Det blev til mange kapsejladser på vrikning!

Klar parat — VRIK (klik og hent video’en “vrik med Hans Jørgen”)

Som nittenårig fik jeg min første båd. Det var en ældre spidsgattet helsingørjolle (tegnet af Utzon). Noget af det første, jeg gjorde, var at få monteret et vrikkebeslag. Det kunne dengang købes færdigt. Jeg sejlede lange ture rundt om Sjælland, til Smålandsfarvandet og til det sydfynske. Vrikkebeslaget blev brugt flittigt både i havne og ved vindstille. Det er faktisk forbavsende, så meget fart man kan få i en jolle ved at vrikke.

Vrikningen blev lagt på hylden, da jeg senere fik større både. Min 44 fods ketch måtte jeg selvsagt håndtere på anden vis.

Med skiftet fra 44 fod til smakkejolle blev det igen aktuelt at vrikke. Men ak, man kan ikke længere købe færdige vrikkebeslag, så jeg måtte selv lave et efter hukommelsen.

–   Om at fabrikere et vrikkebeslag:

På vores smakke ”Karen” var der, da vi overtog jollen, monteret et motorbeslag i eg. Jeg har boret et hul i den lodrette egeplade og monteret et stykke gevindstang, som er bøjet agterover. Øverst på gevindet er påsvejst en møtrik, som er slebet rund. På åren er monteret en lille stålplade med et hul, som passer til den slebne møtrik. Voila et vrikkebeslag, som virker rigtig godt. Et alternativ er at montere en åregaffel ude agter.

Lidt historie:

Vrikning af joller er en gammel ting. På gamle marinemalerier kan man se platgattede og spejlgattede joller og travaljer med en fordybning i skandækket ude agter. Vrikningen foregik ved at placere åren i fordybningen og presse åren fra side til side. Det kræver noget håndelag at holde åren nede i fordybningen.

Samme teknik blev brugt på bundgarnsjoller og andre fiskejoller.

Som sagt er vrikningen for længst gået af mode, men det er faktisk ærgerligt, for det er rigtigt nyttigt at kunne komme rundt i smalle havneløb uden at skulle bruge pladskrævende årer. Og vrikning er da lidt mere elegant end brug af pagaj!

Der er ikke længere nogen undskyldninger for ikke at vrikke efter Hans Jørgen til næste sejlsæson. God fabrikations lyst.

Smakkehilsen Dan og Hans Jørgen

Oktober 2020: Snekkersten Skotterup Smakkelaug 17.10.2020

Smakkejollerne pakkes ind for vinteren

Smakkerne i Snekkersten kom op i dag. Aldrig har vi været så mange. Der var forplejning, hvor alle bidrog med hvad de kunne.

Hilsen fra Snekkersten Skotterup Smakkelaug

September 2020: Afriggersejlads for afslutning af smakkessæson 2020

Lørdag den 26. september 2020 skulle sidste kapsejlads afgøres

Men ak, der var ingen vind ved skippermødet kl.10 i Espergærde Havn, og der var enighed om en ro tur mod Snekkersten.

Men på vej ud af Espergærde Havn kom uventet 1-3 m/s vind og alle fik travlt med at pakke årer sammen og sætte sejl. Se Formand Mette’s Skippermøde, samt Snekkersten Havns hoffotograf Flemmings foto af vores frokostsamling.

Snekkersten Havns Hoffotograf Flemming

Snekkersten Havns Hoffotograf Flemming

Vi ses ved vores vinter arrangemter, hvis COVID-19 giver os lov.
FtSF Bestyrelsen

September 2020: Resultat af Pokalsejlads og VM hos Espergærde Smakkelaug

Weekenden den 5. – 6. september 2020 blev der dystet i smakkesejlads

Kære smakkevenner,

På FtSF´s og arrangøren Espergærde Smakkelaugs vegne, siger vi mange tak for jeres deltagelse i årets Pokalsejlads & VM i Espergærde Havn her i weekenden.

Vi havde en fantastisk weekend med udfordrende sejladser og en hyggelig samling lørdag eftermiddag/aften (delvis) udendørs. Jan stillede med et stort partytelt og foreningen med vores gasgrill. Det blev en våd aften (fra oven), så det reddede den sociale del. Tak, Jan! Der blev også skænket rigeligt med champagne (billede), tak David!

Der var 16 joller tilmeldt, hvoraf 15 stillede til start.
Lørdagen bød på kraftige regnbyger, hårde vindstød,stærk strøm og dermed på alle de udfordringer en jollesejlads på sundet kunne byde på (og lidt til). Der blev udvist forsigtighed på til vands og til lands, og dygtig sømandsskab.

Resultaterne fra sejladserne findes vedhæftet, men vi vil fremhæve at der var VM-pokalen gik til en Espergærde jolle – med bomuldssejl(August). 2 Meginjoller fra Espergærde besatte henholdsvis 3. (Lita) og 5. plads (Lykke).
Stærkt af ES!

Magda sejlede sin første Pokalsejlads efter en større restaurering vinter 2019/20 og vandt den fortjente Carl Collaz pokalen.

Vi vil også nævnte at vi havde en særdeles god dommer i Kristian von Magius og med hjælp af Per-Olof fra Fiskerlauget (med følgebåd) blev den sikkerhedsmæssige side af sagen taget hånd om. Per-Olof kom på arbejde allerede under 1. sejlads ifm. med mast/rig problem på FREM.
Vi siger en stor tak mere!

Helsingør Dagblad bragte denne artikel fra arrangementet;
https://helsingordagblad.dk/artikel/corona-standsede-dem-ikke-smakkejollerne-luftede-sejlene-til-vm
(NB. fenderne på FREM blev straks efter taget ombord!)

Til sidst: vi savnede flere trofaste sejlere bl.a.; Morten, Søren & Sorte Per!

Placeringer & pokaler uddelt og nogle erfaringer rigere – fortsat god vind derude!

Venlig hilsen,

Espergærde Smakkelaug
v/ formand Odd Erland Bakkengen

August 2020: Pokalsejlads og VM afholdes af Espergærde Smakkelaug

Weekenden den 5. – 6. september 2020 skal reservers til …

Hilsen Espergærde Smakkelaug

Maj 2020: Rygter eller fakta

Det er ganske vist – et rygte hørt en forårsdag på havnen


På det første bestyrelsesmøde hvor den valgte bestyrelse har konstitueret sig har Nils, der har været formand gennem de sidste 15 år valgt at trække sig, og Mette Brask blev enstemmigt valgt til ny formand for FtSF.
Nils fortsætter i bestyrelsen og glæder sig, sammen med den øvrige bestyrelse, til at Mette fremover vil sikre at foreningen bliver repræsenteret af den nye formand ved en hel række foreningsarrangementer og begivenheder i træskibsmiljøet.

De bedste hilsner fra Nils

Marts 2020: Aflyst – Espergærde Smakkelaug inviterer til Kalskrona 2004

Vi må desværre aflyse dette arrangement pga. COVID-19

Torsdag den 19. marts, kl. 19 00 – 21 30 tag med SortePer tilbage til Kalskrona 2004.

Februar 2020: Invitation til Kapsejladsen Øresund på langs

Lørdag den 8. august 2020 skal dagen reservers til Øresund på langs

Lørdag den 8. august 2020 inviterer vi endnu engang klassiske spidsgattere, meterbåde og skærgårdskrydsere, tremastede skonnerter, tomastede galeaser og sprydstagejoller til en stor kapsejlads på Øresund.

Det er nu tredie gang Øresund bliver fyldt med flotte gamle træskibe og klassiske sejlbåde og joller til fælles kapsejlads. Kapsejladsen er en unik mulighed for at opleve de traditionelle og klassiske fartøjer dyste i forskellige løb og klasser i sundet.

Kapsejladsen er vokset til en succes med knap 40 klassiske og historiske interessante fartøjer og næsten 200 deltagere samt stor præmieuddelingsfest i Hal16, Vi håber på endnu flere deltagere i år.

Starten går ud for Tuborg Havn. Afhængig af vejr og vind lægger løbskomiteen en rute op igennem Sundet, eventuelt med Hveen om bagbord og med mål lidt syd for Helsingør.

Efter kapsejladsen mødes alle fartøjer og besætninger i Helsingør havn igen til præmieuddeling og fest i de gamle værftshaller. Helsingør havn nedenfor Kronborg, Museet for Søfart og Kulturværftet bliver fyldt med skønne skuder, lakerede master og glade søfolk og kapsejlere efter kapsejladsen. Der bliver flere aktiviteter og masser at opleve for byens borgere.

Kapsejladsen arrangeres af Foreningen Maritimt Værksted Hal16, Helsingør i samarbejde med Kjøbenhavnske Træsejlere, Træskib Sammenlutningen (TS) og Museet for Søfart og er åben for alle klassiske træskibe, -både og -joller.

Der forventes mellem 35 og 50 fartøjer i alle klasser med besætninger på mellem 3 og 20 personer, og vi vil i år søge at udvide feltet med endnu flere klassiske fartøjer fra Sverige og Tyskland.

Planlægning og yderligere information kan indtil videre følges via Facebook på Maritimt Værksted Hal 16s side og på www.mfs.dk/hal16

Med venlig hilsen og på vegne af
arrangementskomiteen
Nicolai Juel Vædele,
Formand for Maritimt Værksted Hal 16 i Helsingør
Kontakt: Nicolai Juel Vædele, Tlf. 21371989, Email: nicolaiv@yahoo.com

Februar 2020: FtSF indkalder til Generalforsamling 2020

Onsdag den 4. marts kl. 19.00 på Skibsklarerergården, Helsingør

Espergærde Smakkelaug og Snekkersten Skotterup Smakkelaug er meget
velkommen til at deltage.

Kl 19.00 Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb

3. Fremlæggelse af reviderede regnskab

4. Valg af bestyrelse. På valg er:
Ted, som modtager genvalg
Mike, som modtager genvalg
Ingelise, ønsker ikke at modtage genvalg

FtSFs bestyrelse opfordre medlemmerne til at stille op til bestyrelsen

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontigentet fastsættes til 200,- kr/år

6. Valg af revisor
Søren Larsen er villig til genvalg
7. Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt

Hent FtSF Regnskab 2019

FtSF Medlemsskab
Husk at betale kontingent 150,- kr. for 2020 inden generalforsamlingen.
Kontingentet indsættes på FtSF’s konto: reg.nr. 2313 konto nr. 8980140556 med tydelig angivelse af navn og meget gerne medlems nr. Kan også sendes direkte til kassereren: Søren Vang, Gøngevangen 4, 2970 Hørsholm.
Spørgsmål vedrørende kontingentet kan rettes til:
Søren Vang, 40 16 80 55 eller mail: soren@vangfamily.com

FtSF Sejladskalender 2020 udkast
Vil blive uddelt og gennemgået til Generalforsamlingen.

Vel mødt!
FtSF’s bestyrelse

Februar 2020: Generalforsamling og arrangement

Onsdag 4. marts Generalforsamling i Skibsklarerergården.

Indkaldelsen med dagsorden og tidspunkt er på vej.

Torsdag den 19. marts, kl. 19 00 – 21 30 tag med SortePer til Kalskrona 2004.

“Karlskrona arrangementet” i 2004, og andre arrangementer i den forbindelse, er noget helt specielt i smakkelaugets historie.
Denne mindeværdige begivenhed er værd at mindes for dem af jer der var med og helt sikkert inspirerende for os andre.
Sorte Per er initiativtager og story-teller denne aften, understøttet at billeder og andet materiale
Invitation om sted kommer snarest.

Vel mødt

FtSF bestyrelse