November 2022: Du er inviteret til Smakke-Jule-Frokost 6/12

 

Smakkehilsen
FtSF’s bestyrelse

Oktober 2022: FtSF Smakkevinterkalender 22/23 er ude nu

Find Marirtim Aftenskole, Julefrokost og Generalforsamlingen
FtSF Bestyrelse har planlagt smakkevinterkalenderen med Maritim Aftenskole om tirsdagene fra kl. 19.00 – 21.30 hos Snekkersten Skotterup Smakkelaug med emner som flettede måtter, fender, tovværk, poser, opdrift, sækkestole og andre emner, der må dukke op. Vi planlægger tirsdagenes emner på det første møde tirsdag d. 15. november.

— Hent din Smakkevinterkalender til Køleskabet —
Smakkehilsen
FtSF’s bestyrelse

Marts 2022: FtSF Sejladskalender 2022

Sprydstagens sejladskalender 2022 er ude nu!
Find Sejladskalenderen her Sejladskalender2022

Smakkehilsen
FtSF’s bestyrelse

Juli 2022: Pokalen i sigte! Pokalsejladsen & VM 2022

Arrangementet foregår i Espergærde Havn lørdag den 3. og søndag den 4. september.
På vegne af FtSF og Espergærde Smakkelaug, har vi den glæde at invitere til årets store smakke-begivenhed på Øresund – Pokalsejlads og VM.
Espergærde Smakkelaug har 25 års jubilæum, noget der selvfølgelig skal markeres på land og til vands.
Der skal sejles skarpt om pokalerne!
Lørdag aften venter en jubilæumsbuffet i Sejlklubben med “alt godt fra havet” fra “Fiskeboden”, efterfulgt af et lotteri og derefter spiller de lokale musikere “Lars & Jørgen op til dans.

Invitation og program, se vedhæftet. I kan nok genkende motivet! Stor tak til Annette & Carl.

Priser
Pr. jolle kr. 100,-
Buffet/person kr. 250,-

NB. betaling, eget forbrug
Øl/vand/vin: Kun MobilePay
Lotteri: Kontant & MobilePay

Skippere:
Joller er velkomne i havnen fra fredag. Der er ikke havnepenge, men bommen til havnen og slæbestedet er låst.
Kontakt evt. havnefoged Søren Larsen på mobil: 2286 1026.

For spørgsmål: kontakt Peter Pepke, mail: peterpepke@icloud.com, mobil: 2614 1303.

TILMELDING – FØRST TIL MØLLE
Vi forventer stor tilslutning, men der er begrænsninger på antal spisende i sejlklubben. Derfor laver vi denne gang en tilmeldingsprocedure i 2 trin, for at undgå unødig meget administration.
Betalende medlemmer (inkl. husstandsmedlemmer) af FtSF, Skotterup Snekkersten og Espergærde Smakkelaug skal naturligvis have fortrinsret. Ikke-medlemmer fx ægtefæller/partnere tilbydes plads, hvis der bliver ledige pladser.
Vi håber på forståelse for dette.
1. Tilmelding -> send en mail mærket “Pokalsejlads 2022 – interesseret” (m/fuldt navn/navne, skippere skriver også jollenavn & type) sendes senest onsdag den 10. august til: espergaerdesmakkelaug@gmail.com
2. Bekræftelse -> de første 50 deltagere modtager en ny mail senest fredag den 12. august. Betalingsform meddeles, hvorefter bindende indbetaling skal ske inden den 19. august.
Ligeledes for jollerne. Evt. ledige pladser informeres via mail efter betalingsfristen.
Vel mødt i Espergærde Havn!
Smakkehilsner,
Mette Brask, formand FtSF
Odd Erland Bakkengen, formand Espergærde Smakkelaug

Maj 2022: Skotterupsejladsen sejles søndag d.22/5

Er du klar eller retter er din jolle klar
Vi starter i Espergærde Havn kl 10.00 med skippermøde og planlægger slaget gang, og hvor vi skal spise den medbragte frokost. Mon ikke vi efter endt dyst på vandet ender ved det gule palæ, og foreningen sponsorer en kasse øl/vand :). Ved det gule palæ kan os, der har glemt madpakken, grille en pølse fra købmanden…

Vel mødet i tæt smakkejolle
FtSF’s bestyrelse

April 2022: FtSF Bestyrelsen er konstitueret med

Mette, Søren, Morten, Nils og Jan samt Oldermænd Anne-Marie og Odd
Den 24. marts holdt FtSF bestyrrelsesmøde og besatte formandsposten med Mette, næstformandsposten med Morten og Kasseren blev Søren, så ingen ændringer på disse poster. Vi har fået nyt medlem i bestyrelsen Jan Isholm med smakkejollen Axel, der sammen med Nils udgør bestyrelsen. Oldermænd eller formænd fra Espergærdesmakkelaug Odd og fra Snekkersten Skotterup Smakkelaug Anne-Marie deltager samt tilløberen Dan, der hjælper med Mailgruppe og hjemmeside.

Smakkehilsen
FtSF’s bestyrelse

Marts 2022: FtSF Sejladskalender 2022

Sprydstagens sejladskalender 2022 er ude nu!
Find Sejladskalenderen her Sejladskalender2022

Smakkehilsen
FtSF’s bestyrelse

Februar 2022: FtSF Generalforsamling 2022

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 på Sejlklub Snekkersten Havn
FtSF indkalder til Generalforsamling 2022
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 på Sejlklub Snekkersten Havn
Espergærde Smakkelaug og Snekkersten Skotterup Smakkelaug er meget
velkommen til at deltage.
FtSF serverer pizza, øl og vand i pausen til de fremmødte.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb
3. Fremlæggelse af reviderede regnskab
4. Valg af bestyrelse. På valg er:
– Mike, modtager ikke genvalg
– Anne-Marie, som modtager genvalg
– Jan Isholm, Sletten, stiller op
Bestyrelsen opfordre medlemmer til at melde sig ind i bestyrelsen.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes 200,- kr. pr. år
6. Valg af revisor
– Søren Larsen er villig til genvalg
Pause
7. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ingen forslag til behandling.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt

FtSF Medlemsskab:
Husk at betale kontingent 200,- kr. for 2022 inden generalforsamlingen.

Kontingentet indsættes på FtSF’s konto: reg.nr. 2313 konto nr. 8980140556 med tydelig
angivelse af navn og meget gerne medlems nr.
Kontingentet kan også sendes direkte til kassereren:
Søren Vang, Gøngevangen 4, 2970 Hørsholm.

Spørgsmål vedrørende kontingentet kan rettes til:
Søren Vang, 40 16 80 55 eller mail: sv.vangfamily@gmail.com

FtSF bestyrelsens forslag til sejladskalender 2022
Vil blive uddelt og gennemgået til Generalforsamlingen.

Vel mødt!
FtSF’s bestyrelse

Januar 2022: Aflysning af Maritim Aftenskole d. 11/1

Af hensyn til corona aflyses Maritim Aftenskole tirsdag d. 11/1
Kære alle
Vi må desværre aflyse Maritim Aftenskole på tirsdag d. 11 januar. Vi håber at kunne gennemføre tirsdag d. 25. januar, men venter på corona udviklingen.

Rigtig godt nytår til alle med håbet om at vi går lysere tider i møde og snart sætter sprydstagerne.

FtSF bestyrelse v/Formand Mette

Januar 2022: Velkommen til foredrag på Espergærde Bibliotek

Tirsdag d. 1. feb. 2022 Kl. 19- 21:30 inviterer FtSF til foredrag med Vibeke Bischoff

Vibeke Bischoff, som kommer og fortæller om Osebergskibet fra år 820 og alle overvejelserne om, hvordan det har været rigget og sejlet. Et arbejde der mundede ud i en flot Ph.d. Vibeke, er skibsrekonstruktør på Vikingeskibsmuseet og har stået for at rekonstruere adskillige arkæologiske skibsfund. Glæd dig til et meget spændende foredrag, der både ser på arkæologi, håndværkstraditioner, moderne målemetoder, sejladsviden, og ikke mindst forskellige forskningsresultater.
Der sælges kaffe, øl og vand i pausen.
Gratis adgang
Sted: Espergærde Bibliotek, Kløvermarken 12, 3060 Espergærde

Foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet.

Foreningen til Sprydstagens Forevigelse, eller kort FtSF, har til formål at fremme interessen for vedligehold og sejlads med smakkejoller i det nordlige Øresund fra Sletten til Hornbæk. Foreningen er grundlagt i 1969 Siden den første begyndelse har FtSF hvert år arrangeret tursejladser, kapsejladser og vintermøder for sine ca. 70 medlemmer. Kapsejladserne afholdes skiftevis i Sletten, Humlebæk, Espergærde, Snekkersten og Hornbæk og gennemføres i samarbejde med de lokale smakkelaug. Et medlemskab koster kun 200 kr. årligt

Januar 2022: Vinteraftenskolen 2021 – 2022

Velkommen til Vinteraftenskole med Maritimt håndværk i FtSF, Espergærde og Snekkersten Smakkelaug.

Som noget nyt, mødes vi 8 tirsdage, hen over vinteren fra kl. 19- 22 i Sejlklubben i Snekkersten.
Skriv følgende tirsdage i din kalender: 9/11, 23/11, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3 og 22/3

Den første tirsdag, d. 9 nov. Kommer Helle Barner, Sejlmager fra København og viser os hvordan vi lapper sejl og grund ting i Sejlmageriet. Her kan du også sy en riggerpose, som kan bruges til værktøj eller en køkkenpose. Mulighederne er uendelige.
Helle tager lidt værktøj og dug med, som du kan købe hos hende. (Har du allerede noget, da tag det med)

De følgende tirsdage vidensdeler vi, med reparation af tovværk, sejl, måttearbejde, (Mette har hentet måtte/matten mønstre på Middelfart værft og i Korsør) Måske nogen kan knytte fendere, splejse, sy busseronne eller noget helt andet.

Tanken og håbet er at vi få delt viden og erfaring hen over vinteren og i hyggeligt selskab får lavet gode ting til båden.
Pris: 20 kr. for en aften, som går til en eller måske flere oplægsholdere.

Har du spørgsmål ring til: Mette Brask 60581138