[one-half-first]REFERAT AF FtSF’s GENERALFORSAMLING 2022.

Referat af generalforsamling den 1. marts 2022 i Snekkersten Sejlklub.

Antal deltagere: 21

Mette bød velkommen til generalforsamlinger
1. Valg af dirigent. Hans Jørgen Jensen blev valgt til dirigent. Morten Høgsbro blev valgt til
referent. Hans Jørgen begyndte med at konstatere at mødet er indkaldt efter reglerne.
2. Formandens beretning.
Mette gennemgik sejleråret 2022 med bidrag fra de fremmødte. Der var ingen
kommentarer til beretning.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
3. Regnskab.
Søren gennemgik regnskabet. Grunden til at indtægterne fra kontingenter er højere end
året før er at 2021 var det første år med et kontingent på 200,- kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af bestyrelse.
De fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg modtog genvalg:
Anne-Marie og Jan Isholm blev valgt for to år.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at beløbet på 200,- kr. bibeholdes. Det blev vedtaget.
6. Revisor.
Søren Larsen modtog genvalg.
7. Forslag.
Der var ingen forslag.
8. Eventuelt
Per Stibolt orienterede om at Hornbæk Havneforening har besluttet at afhænde jollen
Silden. Per efterlyste forslag til, hvordan vi kan beholde Silden i vores område. Mette
undersøger mulighederne for at Silden kan ligge i Statshavnen i Helsingør.
Sejladskalender 2022 blev gennemgået. Sejladskalender lægges på hjemmesiden.
Pizza og drikkevarer blev serveret mens vi så billeder fra 2021.

Referater fra tidligere generalforsamlinger, se: ARKIV

[/one-half-first] [one-half]FORMANDSBERETNING FOR 2021

FtSF – Generalforsamling marts 2022 – skriftlig beretning udstår

[/one-half]