Nyt 2023

August 2023: FREM bliver 90 på søndag d. 27


se hele artiklen i Helsingør Dagblad

Kære smakkevenner.

Søndag den 27. august kl. 13 00 – 16 00 inviterer Smakkelauget sejlere, gæster og interesserede til FREM ́s 90-års jubilæum på Espergærde Havn. Der bliver sejlet med gæster, sunget sømandsviser, serveret kage & drikke og præsenteret lokale smakkejoller. Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Formand Odd Erland Bakkengen
M:26364775

August 2023: Pokalsejlads og VM 2023


Kære smakkevenner.

På vegne af FtSF og Snekkersten Skotterup Smakkelaug inviteres I hermed til årets store smakkebegivenhed på Øresund.
I år er det Snekkersten der lægger havn til lørdag d 2. september og søndag d 3. september.
Tilmelding med angivelse af navn(e) og jolle til amav…@hotmail.com senest d 27 .august.
Tilmeldingen er først bindende, når betalingen er modtaget.

Priser:
Pr.jolle 100kr
Middag pr person 250 kr
Bedes betalt via MobilePay til Anne-Marie Avlund på 26 24 65 79
Drikkevarer kan købes i sejlklubben og betales med MobilePay
Lotteri – MobilePay

PROGRAM
Lørdag
Kl 10.00 Skippermøde i Snekkersten Havn
Kl 11.00 Kapsejlads
Kl 13.00 Egen frokost
Kl 14.00 Kapsejlads
Kl 18.00 Middag i sejlklubben
Kl 19.30 Lotteri
Kl 20.00 Aftenhygge

Søndag
Kl 08.30 Morgenmad
Kl 10.00 Skippermøde
Kl 11.00 Kapsejlads
Kl 13.00 Frokost
Kl 14.00 Præmieuddeling og tak for i dag
På gensyn til en festlig sejlads – vi glæder os til at se jer!

Mette Brask formand FtSF
Anne-Marie Avlund Oldermand SSSmakkelaug

August 2023: Smakkekapsejlads ved Øresund På Langs 11.-13. august.

Vi sejler en mindre kapsejlads for smakkejoller ved Øresund På Langs, med samme mållinie som for de store træbåde ud for Snekkersten Havn Lørdag d. 12. august kl. 11.00 – ca. 14.00.

Tilmelding, regler og program kig forbi og oplev stemningen eller tilbyd dig som gast.

FtSF Bestyrelsen

Juni 2023: Smakkekapsejladsbanen er klar

Download FtSFs Kapsejladsbane og regler 2023

FtSF Bestyrelsen

April 2023: Sejladskalenderen 2023 oprettet

Download FtSFs Sejladskalender 2023

FtSF Bestyrelsen

April 2023: Referat af FtSF generalforsamling 2023

Se FtSFs Beretning og Referat

Et år med mange aktiviteter og nye kontakter og medlemmer, vi glæder os allerede til sæsonen 2023.
Find Beretning og Referat –> HER <–

FtSF Bestyrelsen

Marts 2023: FtSF generalforsamling 2023

FtSF indkalder til generalforsamling 2023
tirsdag d 28. marts kl 19 i Snekkersten Sejlklub.

Espergærde Smakkelaug og Snekkersten Skotterup Smakkelaug er velkommen til at
deltage.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg af bestyrelse.
På valg er: Mette, Morten, Nils, Odd, Anker (for 1 år – så det går op)
5. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på
200 kr/år
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ingen forslag til behandling
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
8. Eventuelt

FtSF medlemskab: HUSK at betale kontingent 200 kr for 2023 inden generalforsamlingen.
Kontingentet indsættes på FtSF’s konto: reg.nr. 2313 kontonr. 8980140556 – med
tydelig angivelse af navn og medlemsnummer.

Spørgsmål vedr. kontingentet kan rettes til kasserer Morten Høgsbro, tlf 25 79 08 90 eller
mail morten@lyselund.dk

Bestyrelsens forslag til sejladskalender 2023 Vil blive uddelt og gennemgået til
generalforsamlingen

VEL MØDT
FtSF’s Bestyrels

Februar 2023: Smug kik i Smakkekalender 2023


Skriv følgende i din kalender:

Maritimt håndværk (en tirsdag tilbage) den 14. marts
FtSF Generalforsamling tirsdag den 28. marts
Skotterupsejlads søndag den 21. maj
Tur til Limfjorden forlænget weekend den 16.-18. juni
Smakkehans tirsdag den 20. juni
Store stranddag: torsdag den 13. juli kl. 13 til 16.
Øhavet rundt 23.-28. juli
Snekkersten Havnefest – kommer senere
Øresund på langs forlænget weekend den 11.-13. august
Pokalsejlads / VM i smakkesejlads weekend den 2.-3. september i Snekkersten (foreløbig)
Afriggersejlads lørdag den 23. september og indsamling af bøjer.
Julefrokost fredag den 1. december i Espergærde

Samt alle vores tirsdags sejladser …
HUSK at kalender først bliver vedtaget på vores generalforsamling.

Smakkehilsen
FtSF