Nyt 2021

April 2021: Generalforsamling udskudt, kontingent modtages og livets gang i Sprydstagen

Kære medlemmer i FtSF

Vinteren har været lang og stille. Alle arrangementer er blevet aflyst. Det kommer også til at gælde General
Forsamling i marts. Vi udsender det færdige regnskab og bestyrelsen ser sig nødsaget til at udskyde
afholdelse af General Forsamlingen indtil det er muligt at afholde møde.

Tak om du indbetaler det årlige kontingent på 200 kr. til: reg.nr. 2313 – 8980140556

Trist nyt
Denne vinter, har vi måttet sige farvel til Ted Aagaard som sad i bestyrelsen og repræsenterede Hornbæk.
Kaj Madsen, som har stået for FtSF ́ hjemmeside for flere år siden, døde i januar.
Egon Christensen fra Espergærde, som altid sang til vores samlinger, døde i februar.
Sidst er Sven Bülov, fra Espergærde død. Sven tegnede og var særlig aktiv på Frem.
Grundet de særlige omstændigheder under Covid, har vi ikke kunnet deltage, men flere pårørende har
ønsket, at Smakkerne skulle sejle ud med asken. Det vil I høre nærmere om.
Ære være deres minde.

Aksel kommer tilbage til Øresund:
Smakkejollen Aksel fra Sletten fra 1908, har i snart 2 år stået i Holbæk ved Kystliv. Men Aksel er en meget
fin nyistandsat jolle, som hører til på Øresund og ikke på fjorden. Derfor har vi løbende, haft kontakt med
Kystliv, om at få den tilbage. Det er nu lykkedes ved at danne et laug, som Jan Isholm står for og Jens
Forsberg er æresmedlem. Det er også lykkedes at få friplads til Aksel i Helsingør historiske havn i sæson
2021.

Flynderupgårds fiskerisamling
I efteråret 2020 blev udstillingen pakket ned og sat i depot. Keld Damgaard og Maria Dalsgaard og en del
andre, har skrevet læserbreve i Helsingør Dagblad. I bestyrelsen i Ftsf har vi været uforstående over for
beslutningen, da det var en gave fra Per Christiansen i 1992 som blev modtaget af kommunen med en
underskrevet aftale, fra borgmesterens side. Udstillingen er taget ned uden høring og i stedet er opsat en
udstilling om Kongernes Nordsjælland. Til april kommer der ny leder og stedet skal drives som et
oplevelsessted for Kongernes Nordsjælland.
Bestyrelsen har sendt et forslag til Helsingør Kommune om at lade udstillingen genopstå i Hal 16.
Hallerne skal sættes i stand og her kan der indskydes et dæk, således udstillingen svæver over Hal 16 og kan
være bindeled til det levende værksted, samtidig med at værkstedet har historien med sig. Forslaget er ikke
clearet med alle interessenter, men er ment som et græsrodsforslag. Bestyrelsen begræder meget at
udstillingen er nedtaget, det var en meget unik lille lokal udstilling, som vi mener der må værnes om,
ligesom der skal værnes om de 4 gamle joller. De står pt. i laden på Flynderupgård.

Sejladskalender
Vi har forsøgt at lave en sejladskalender for den kommende sæson. Det bliver sikkert med ændringer, men
det er vi jo efterhånden blevet vant til. Kalenderen udsendes i særlig mail og bliver lagt ind på
hjemmesiden.

Fællestur til Vestjylland:
Vi er i FtSF blevet inviteret over til Børge og Helle og Arne og Lis. Det bliver en forlænget weekend fra
torsdag d. 3. juni til søndag d. 6. juni. Torsdag ankommer vi til Idom ved Holstebro. Fredag og lørdag sejler
vi til Jegindø med tre lånte joller og deres egne to joller. Det bliver en helt sikkert en særlig oplevelse at se
nyt farvand, og dejlige mennesker. Skulle vejret drille, er der spændende nødplaner. Vi kan Ca. være 20-25
personer. Vi skal se Vestjysk fjordkultur i Struer, hvor 50 frivillige arbejder.

På snarligt gensyn i havnene. Vi glæder os.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Marts 2021: Forslag til Helsingørs borgmester fra græsrødderne

Forslag til flytning af Fiskeriudstillingen fra Flynderupgård til Hal 16.

Fiskeriudstillingen på Flynderupgård lukkede i efteråret 2020. Det er vi mange der begræder og vi er mange der er forundrede over den pludselige beslutning. Der er skrevet en del seriøse læserbreve om dette i Helsingør Dagblad.

Men sket er sket og vi vil med dette skriv, kigge fremad og kommer her med et nyt forslag til en alternativ løsning, som vi tror vil glæde mange borgere i Helsingør Kommune.

Vi så allerhelst at udstillingen lå ved havnen et af de små fiskerlejer, men fiskerlejerne kæmper i forvejen med pladsmangel, så den løsning, ser vi ikke som en mulighed. Ved placeringen i Hal 16, vil udstillingen ligge i et smørhul af maritim stemning med Værftsmuseum, Øresundsakvarie, MS Museet for Søfart, Klarerergården, Bådejerne i Hal 16, og U/NORD i Hal 19 og ikke mindst historisk havn og Sundtolden.

I korthed forslår vi at, udstillingen genopstår på en indskudt etage i Hal 16 i samme plan som gallerierne i Hal 14. Dækket bliver en bygning i bygningen, hvor der bliver adskillelse og isolering for støv og kulde fra det store værksted. Udgifterne til genopsætning og nyudvikling af udstillingen, kan søges via fonde.

Fordele:

• Fiskeriudstillingen vil give en synergieffekt til Hal 16 og de andre maritime steder. Her kan man kigge ned i et arbejdende værksted med istandsættelser af de klinkbyggede joller.

• Både de frivillige Bådebyggere og de kommende lærlinge på bådebyggeruddannelsen, kan kigge op i udstillingen og finde viden om fortiden og inspiration til restaureringen.

• Timingen for et sådant projekt er perfekt, da det netop kan indgå i den samlede plan for restaureringer af Værftshallerne.

• Vi udnytter kvadratmeterne oppe under loftet, som ikke anvendes i dag. Arealet svarer til den gamle udstillings størrelse.

• Udstillingen bidrager til Sundtoldshistorien, havde der ikke været joller, havde der ikke været Sundtold. De store skibe kunne ikke gå ind i Helsingør havn.

Hvad findes der andre steder:

Der findes fiskerimuseum i Grenå og Esbjerg, men ikke på Fyn eller Sjælland, det kan vi råde bod på ved at reetablere denne unikke udstilling.

I Danmark findes der en lang række værksteder for frivillige bådebyggere. Her nævnes blot nogle få, Holbæk, Middelfart, Strynø, Struer, Århus, Løgstør, Bornholm, Ringkøbing, mfl.

De nordiske lande arbejder på at, vores klinkbådstraditioner kommer på Unescos liste over menneskehedens levende imaginære kulturarv. Når det sker, vil interessen blot stige nationalt og internationalt.

På Bassholmen i Sverige, findes en meget smuk udstilling med arbejdende værksteder, (der findes et 360 graders foto af udstillingen på hjemmesiden (www.allmogebater.se) Stedet er helt unikt, men svært at komme til. Vi har mulighed for at skabe et lignende sted, blot langt mere tilgængeligt – tæt på Sverige og København.

Plan af Værftshallerne, med ny placering af Fiskeriudstillingen.

Det svævende dæk med udstillingen og en fuldrigget smakke. Gulvet kan have felter af glas, som giver en direkte kontakt med Hal 16.

Oppe under loftet svæver Museet med glas flere steder i gulvet som om, man kigger ned på havets bund, med garn og fisk. I kontrast til M/S Museet for Søfart, hvor man kigger op, kigger vi ned. Vi tænker, at det er fint at kunne se ned i det arbejdende værksted og udbrede kendskabet til det helt unikke arbejde, der udføres i Hal 16.

Her på hjørnet af Hal 14 kan indgangen ligge.

Adgang til Udstillingen

Fra Værftsmusset går man rundt om hjørnet, gennem den smukke arkade og drejer til højre. Værftsmuseet, kan nemt være stedet, hvorfra Fiskerimuseet bliver administreret.

Hvad var Flynderupgård fiskeriudstilling og hvad er der sket med den.

Samlingen består af donationer fra bådebyggere og fiskere langs Øresundskysten samt en stor donation fra Per Christiansen i 1992. Dens fysiske samling befinder sig nedpakket på Flynderupgård. Det forlyder, at der befinder sig 30.000 genstande i hele Flynderupgårds samling, men hvor stor en del fiskeriudstillingen udgør, er os ubekendt.

Dette er en enestående chance for at forny Fiskeriudstillingen med moderne formidlingsmetodik.

Den gamle Fiskeriudstillingen set fra østsiden. Arealstørrelsen matcher arealet i den nye placering i Hal 16

Kystliv i Holbæk har udtrykt stor begejstring over Fiskeriudstillingen på Flynderupgård. De kalder den helt unik og i særklasse set med nordiske øjne.

Forslagsstillere:

FtSF – Foreningen til Sprydstagens Forevigelse.

Kontaktpersoner: Næstformand Morten Høgsbro Holm 25790890 eller Formand Mette Brask 60581138

Vi repræsenterer ca. 80 medlemmer og ca. 30 smakkejoller. Foreningen er 52 år gammel og er hjemmehørende i Helsingør kommune. Vi er en samling Smakkesejlere, der sejler og vedligeholder de gamle joller. Vi holder til i Snekkersten, Espergærde, Helsingør, Humlebæk, Sletten og Hornbæk havne. Derudover har vi medlemmer fra hele landet, og medlemmer på Ven og i Skåne.

Espergærde Smakkelaug

Kontaktperson: Formand, Odd Erland Bakkengen 26364775

De 27 medlemmer i Espergærde smakkelaug sejler og vedligeholder jollen FREM, der er en del af samlingen på Flynderupgård. FREM er den eneste sejlende jolle i samlingen.

Frem er en del af Fiskerisamlingen

Vi håber at, vores drømme kan få vind i sejlene og blive ført sikkert i havn til glæde for mennesker i Kommunen, det maritime Danmark, Norden og videre ud i verden.