DOKUMENTER VEDRØRENDE FtSF’s BÅDE OG JOLLER

FREM_målebrev_960x1475

FREM af Espergærde: Dansk Nationalitetsbevis (målebrev) 1933

Salmonsens leksikon 1924: For danske Skibe af og over 20 Registertons Brutto optages Maalebrevet i Nationalitets- og Registreringscertifikatet; for mindre Fartøjer udfærdiges særligt Maalebrev eller Maalingsattest. Alle Skibe, såvel danske som fremmede, er maalepligtige.