FtSF’s SEJLADSKALENDER 2024

1. marts

Tekst for arrangementet

1. April

Tekst for arrangementet

FtSF’s SEJLADSKALENDER 2023

21. maj Skotterupsejladsen
Skippermøde kl. 10:00 i Espergærde Havn.
Frokost: Tag madpakker med
Tilmelding senest 7. maj Kontakt Anne-Marie Avlund, Tlf.: 26 24 65 79 
27.-29. Maj TS Pinsestævne – Aalborg 

Se mere på:   TS Hjemmeside

16.-18. Juni Tur med sejlads på Limfjorden ved Børge og Helle

Tilmelding senest 8. april til Mette Brask, Tlf.: 60 58 11 38

20. juni Smakkehans ved Det Gule Palæ på Skotterup Strand kl.20:30
Kontakt Anne-Marie Avlund, Tlf.: 26 24 65 79 
13. juli Store Stranddag på Skotterup Strand kl. 13-16
Stejlepladsgruppen inviterer til underholdning for børn og voksne.
Medbring båd og giv børnefamilierne en oplevelse.
Kontakt: Dan Christensen, tlf./sms 30 95 32 97
Se mere på:   Stejlepladsgruppen
23.-28. juli Øhavet Rundt

Start Gambøt Havn

Kontakt Mette Brask, Tlf.: 60 58 11 38

Facebook:  Øhavet Rundt

11.-13. august Øresund på langs
Festmiddag, lørdag aften i Helsingør.
Sejlads den 12. august fra Tuborg Havn til Helsingør. Distancen for smakkejoller aftales med sejladsens ledelse.Program: https://www.hal16.dk/program 
19. august Smakkeregatta
Vi mødes i Snekkersten Havn kl. 14:00 til havnefesten.
Vi sejler en kapsejlads tæt under land.
Mad og drikke kan købes på havnen.
Kontakt: Morten Høgsbro Holm, tlf.: 25 790 890, mail: Morten Høgsbro Holm
26.-27. august 90 års Fødselsdag for Frem

Kontakt Espergærde Smakkelaug, Odd, mobil 26364775

2.-3. september Pokalsejlads – VM i smakkesejlads i Snekkersten Havn
Skippermøde lørdag og søndag kl. 10:00
Fællesspisning lørdag aften.
Invitation med program og tilmelding følger
Læs mere om:  Pokalerne & Pokalsejladsen
23. September Afriggersejlads
Skippermøde kl. 10:00 i Espergærde Havn.
Medbring madpakke.
Kontakt: Odd, mobil 26 36 47 75 mail: odderland@gmail.com
1. december Julefrokost i Espergærde

Kontakt: Vigdis, mobil: 5361 3920.

Invitation og tilmelding følger. 

Tirsdagssejladser afholdes i Espergærde og Snekkersten fra maj til september.
Mødetid kl. 17.00.
Afsejling kl. 18.00
Gæster er velkomne.
Kontaktperson i Snekkersten: Mette Brask, tlf.: 60 58 11 38
Kontaktperson i Espergærde: Nils Andersen, tlf.: 28 40 74 20.

Grillaften efter sejladser Medbring selv mad til grillen.
Der vil være blus på grillen i Snekkersten 1. tirsdag i måneden, 2. Maj kl. 20.00, 6. Juni kl. 20.30, 4. Juli kl. 20.30, 1. August kl. 20.00, 5. September kl. 19.30 

Espergærde 3. tirsdag i måneden 16. maj kl. 20.00, 20. juni kl. 20.30 OBS! flyttes til Skotterup Strand, 18. juli kl. 20.30, 15. august kl. 20.00, 19. september kl. 19.30
kl. 20.00 i maj, 20.30 i juni og juli, kl. 20 i august og kl. 19.30 i september.

Kapsejladserne mellem Espergærde og Snekkersten vil finde sted:
Tirsdage, når der ikke er grillaften, dvs. 2., 4. og 5. tirsdag i måneden.
Kapsejlads START: Starten går kl. 18.30, max 20 m fra startbøje, som er bøjen tættest på vinden.
Kapsejlads BANE: 4 bøjer mellem N, S, Ø og V mellem Snekkersten og Espergærde. Vi sejler ét ben diagonalt og så en omgang mod uret med bøjer til bagbord.
Første mærke er målet på linjen til næste bøje. Tider sendes til Dan Christensen 30 95 32 97

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en sikker sejlads 2023 med SEJLSIKKERAPPs fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Download Sejladskalender2023