November 2019: Julefrokost d. 5. december i Skibsklarergården kl. 19 

Rettelse: BETALING via mobilpay box86862

September 2019: Foredrag om Smakkejollen d.19/9 kl. 17.00 v/ Mike
Invitation set i Helsingør Dagblad 14. september:

Arrangement af Sundtoldens venner

August 2019: Pokalsejlads
Se invitation – klik på foto!
Program:
LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER
10.00 Velkommen & Skippermøde i Humlebæk Roklub,
11.00 ca. Kapsejlads
13.00 ca. Pause, frokost (medbringes)
14.00 ca. Kapsejlads
18.00 Middag i Roklubben.
Salg af vin, øl og vand – Kontant og MobilePay
20.00 Der spilles op til dans til ca 22.00
SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER
08.30 FtSF byder på morgenmad
10.00 Skippermøde
11.00 ca. Kapsejlads
13.00 ca. Præmieuddeling og FtSF byder på frokost

Kontaktperson: Nils Andersen på 2840 7420

FtSF’s bestyrelse

August 2019: Sundtoldsmarkedet og Smakkeregatta

Sundtoldsmarked den 24.08.2019

Vi deltager i Sundtoldmarkedet den 24. august med samme program som de tidligere år.

Program:
Kl. 08.00 Morgenmøde i Snekkersten Havn ved jollebroen, hvor vi ifører os vores dragter.
Kl. 09.00 Afgang fra Snekkersten mod Helsingør. Vi lægger til ved den lange flydebro midt i havnen.
Kl. 10.00 Tursejlads med børn og voksne i Helsingør Havn.
Kl. 16.00 Sejladserne afsluttes og vi sejler hjem.
Kl. 18.00 Middag for sejlerne i Helsingør. Pris 125,- kr. inkl. ½ flaske vin. Tilmelding til Knud Thatt senest den 12. august. Tlf. 50 57 14 97 eller thatt@get2net.dk

Dem der har bestilt dragter, kan afhente dem efter aftale med Lisbeth Thatt 53 60 30 22, eller du kan aftale med Morten Høgsbro Holm 25 790 890, at han tager din dragt med.

Sundtoldmarkedet har i indbydelsen til TS-skibe lagt et link til en film om Sundtoldmarkedet på Youtube YOUTUBE video ca. 12 min inde i filmen er der optagelser af smakkerne i havnen.

Helsingør Museer og Sundtoldmarkedets Venner er meget taknemmelige for at vi deltager og de glæder sig til at se os igen i år.

FtSF’s bestyrelse

Smakkeregatta den 10.08.2019

Smakkeregatta i forbindelse med havnefesten i Snekkersten den 10. august afholdes samme dag som kapsejladsen “Øresund på langs”, som arrangeres af Hal 16 i Helsingør. Træskibe sejler fra Nyhavn til Helsingør, med mållinje ud for Snekkersten.
Vores sejlads er arrangeret som en tursejlads ned langs kysten for at møde træskibene, når de kommer sejlende nordpå. Joller længere nede af kysten kan støde til under vejs.

Program:
Kl. 09.00 Skippermøde og morgenmad i Snekkersten Havn ved jollebroen. Medbring mad og drikke.
Kl. 10.00 Afgang fra Snekkersten. Vi følges ad sydover, og forhåbentlig møder vi de første af træskibene fra Nyhavn.
Kl. 13.00 Ankomst til Snekkersten og frokost på havnen.
Kl. 14.00 Vi sejler ture med børn og voksne fra broen ud for sejlklubben, så længe, der er behov for det.

Med smakkehilsen fra Snekkersten Skotterup Smakkelaug

Juni 2019: FtSF jubilæumssejlads den 15.06.2019

Efterskrift og tak til alt den support vi fik

FtSF fejrede foreningens 50 års jubilæum i weekenden d. 15-16 juni. 2019 Vi åbnede med morgensamling og morgenmad lørdag, hvorefter vi fordelte os i jollerne. Det blev til i alt 11 joller, der sejlede mod Espergærde i en opvisnings sejlads. Som følgebåd havde vi en stor gammel kutter, der har sejlet på Grønland.

Det går langsomt mod Espergærde, der er ikke megen vind, men gammel sø. Alle joller går ind i Espergærde, her henter vi frokosten fra fiskeboden og får en lille takleopgave til turen. En enkelt forslår at vi skal spise i Espergærde, men fra løbssiden er der et ønske om at nå til Humlebæk og derefter Slettten, hvor foreningen blev født. En enkelt jolle med mindre børn går tilbage til Snekkersten grundet en aftale. Turen til Humlebæk bliver længere end ventet, pga. manglende vind. Da vi når Humlebæk regner det meget og vi går derfor alle op på molen og spiser frokosten under de store træer.

Det tordner i det fjerne og vi vælger at stoppe turen her og gå tilbage til Snekkersten. Det sker kl. ca. 14:45 De to første joller der går ud, når begge Snekkersten i god behold. De otte andre joller, når alle ud for Espergærde. Her er regnen og torden stoppet, vi oplever ikke der er nogen fare, men pludselig kommer vinden og deraf også bølger i voldsom kraft. For alle joller gælder det at vi ikke kan vende eller styre jollerne. Tre joller får vendt og når nødhavne, den ene sejler kun på fok og den anden kun på masten, den tredje sejler på motor. Jollerne borfylder og 3 joller får sejlet sig op på strandene. 2 joller kæntrer med henholdsvis 3 og 5 mand i hver. Til vores store held, er livredder-huset på Espergærde strand bemandet og det tilmed af en erfaren ældre redder.

Han slår alarm og går selv ud og bjærger 2 mand. 3 mand bjærges af følgebåden, som får motorstop og grundstøder. Alle skal herefter hjælpes i land på stranden. 2 rib både fra sø-redningstjenesten hjælper 3 mand i havn, og utroligt nok glider jollen selv ind i havnen efterfølgende og er intakt. Den anden jolle bjærges af SOK og dykkere. Aktionen varer fra 15:15 til 16:45 hvorefter den afblæses. Den hidkaldte 6 ambulancer, 4 brandbiler, 2 helikoptere, politi, dykkere, Svensk sø- redningstjeneste, Ribs fra Helsingør og livredder m.fl.

Taknemmelige Som det første må vi sige at vi naturligvis alle er dybt taknemmelige over at dette uvejr, som kun varede en time ikke kostede liv. Uendelig taknemmelige at ingen kom til skade, og at så mange hjalp på vidunderlig vis. Særligt det faktum at hjælpen kom omgående og i stor mængde. Handlede vi uforsvarligt? Nej det mener vi ikke. Mange havde tjekket vejrudsigten i Humlebæk og fandt ikke noget alarmerende. Planen var at nå tilbage til Snekkersten kl. 16.

Vi vidste at der var varslet uvejr mellem kl. 19 og 21, så heller ikke her skulle vi blive berørt. Torden og lyn, ja det var der i Humlebæk, men vi målte dem til at være 9 -10 km væk. Var der et gruppe- pres til at sejle? Nej det mener vi ikke. Foreningen har altid haft en regel om at det er hver jolle, der endeligt afgør om man går ud eller ind. Kun skipper kender jollens grej og besætning og må tilpasse det hertil. Vi forsøger at have en kultur for at det er i orden at stå af, eller gå ud af en sejlads.

Kommunikation I sagens natur vanskeliggøres kommunikation både af at der mange joller og at hændelsen er fordelt over 3 havne og en længere kyststrækning, samt mange redningsfartøjer. Flere fra Snekkersten sejlklub forsøgte at danne sig et overblik og de var klart overladt til sig selv, og det gav selvfølgelig megen utryghed og mulighed for både vrede og rygtedannelse, samt det faktum, at Snekkersten Havn kollektivt stadig er præget af tragedien i dec. 2016, hvor en ung erhvervsfisker fra havnen druknede.

Her manglede der nogen fra FtSF på molen til at tage kommandoen.
Mobil Fungerede for dem der havde et rigtigt tæt etui. Hvis en mobil ikke svare, da send blot en sms med kort besked om at man er ok. Den ses på telefonen og bliver der, hvor opkald blot ender som mistet opkald, men det bliver man ikke klogere af. WHF bærbar Ville ikke have ændret noget for forløbet, da livredder fulgte jollerne på tæt hold og slog alarm omgående. En anden position og få joller, kunne sikkert have gavn af en moderne WHF, der kan klare vand og som afgiver position til vagtcentralen. Hvad har vi lært? En følgebåd, skal være mere egnet til redninger, eksempelvis gerne have samme fribordshøjde som jollerne. Følgebåd kontra redningsbåd. At vi skulle have mere styr på hvem der sejlede, hvilke joller og hvor mange i hver. Det vil vi forsøge at finde en god løsning på, der er håndterbar. At en opvisnings sejlads, så vidt det er muligt foregå i samlet flok og at man skal give besked, hvis man stopper eller udgår.

Alle havde redningsveste på, en enkelt havde underligt nok, ikke fået den på og det kunne være blevet farligt. En anden havde en gammel redningsvest, der ikke havde tilstrækkelig opdrift. FtSF afholdt forrige vinter en sikkerheds aften med repræsentant fra Sejlsikkert, med gennemgang af veste, så det er der i forvejen stor fokus på. Bearbejdning: Vi havde planlagt festaften kl. 18 og levende danseorkester. Det valgte vi at gennemføre. Kl. 18:30 sad vi ved bordene og hver skipper kom op og gennemgik deres oplevede forløb i korte træk. Derefter repeterede Tina Indsatslederens politirapport og opfordrede alle til at være opmærksomme på Psykiske reaktioner også i ugerne efter. En psykolog tilbød samtale søndag morgen, til dem der havde behov. Næste dag valgte vi at aflyse kapsejlads og fik alle joller hjem og søgt efter vraggods på stranden. Mange har mødtes og talt på kryds og tværs særligt i Espergærde og Snekkersten havne.

FtSF følger løbende op på om alle har det godt og om de har brug for hjælp. Tirsdag d. 18/6 afholdt vi sejlads og grill aften i Espergærde som planlagt.

FtSF’s bestyrelse

PS: Spørgsmål fra pressen eller andre om forløbet, kan stilles til bestyrelsesformand Nils Andersen mobil 28407420

Maj 2019: Du er inviteret til FtSF’s 50 års jubilæum

Find din vej til Snekkersten Havn i weekenden 15. & 16. juni og lørdag d. 15/6 er der …

Hent Invitation og program til FtSF 50 års jubilæum
Hent jubilæumsfolderen

Program for lørdag 15. juni

09.00 Morgenkaffe for medlemmer i Snekkersten Sejlklub
09.30 Åbningstale og sang på flåden.
10.00 Skippermøde
10.30 Starten går mod Sletten. I samlet flok sejler vi på opvisningssejlads med opgaver undervejs i Espergærde og Humlebæk havne med frokost i Sletten.
13.00 Åbner den historiske udstilling i teltet på havnepladsen, med glimt fra de første 25 år under sprydstagen.
På Snekkerstenhavns nordre mole vil der også være filmpremiere, musik, rebslagning, splejsning, knob og salg af øl og sandwich.
16.00 Forventes de første joller tilbage efter dagens strabadser.
18.00 Middag under temaet 1969
20.00 Musik og dans på kajen.

Program for søndag 16. juni

09.00 Morgenkaffe for medlemmer i Snekkersten Sejlklub
09.00 Morgenkaffe for medlemmer
09.30 Skippermøde
10.00 Start ud for Snekkersten Havn.
Følge med en smakkejolle kapsejladsbane tæt på havnen.
13.00 Afslutning med frokost og præmieoverrækkelse.
Tilmelding af joller
til Mette Brask på mettebrask@hotmail.com 
eller en sms på 6058 1138.
Kom’bar’du!
Joller ligger gratis og der er mulighed for teltslagning.
Yderligere spørgsmål kan ske til vores gode havnefoged Peter Clausen på 2947 2007 eller Mike Barkholt 4051 6280.
Tilmelding til festmiddag og dans lørdag aften
til Anne-Marie Avlund med indbetaling på mobilepay: Box31982
Tre retter og levende orkester til 200 kr.

Tilmelding senest mandag den 10. juni kl. 19.00.!

Vi glæder os til at se dig med eller uden jolle.
FtSF’s bestyrelse

 

Maj 2019: Sejladskalenderen er ude NU!

Find de fleste aktiviteter for smakkefolk på Øresund i denne kalender-køleskabsmodel

…fik du betalt kontingentet for 2019?

FtSF medlems kontingent 2019
Kontingentet kr. 150, indsættes på FtSF konto: reg. nr 2313 konto nr 8980140556 med tydelig angivelse af navn og gerne medlemsnr.
Spørgsmål vedrørende kontingentet kan rettes til Søren Vang,
tlf. 4016 8055 eller mail: soren@vangfamily.com

 

Marts 2019: FtSF indkalder til Generalforsamling 2019

Onsdag den 20. marts kl. 18.00 på Skibsklarerergården, Helsingør

Espergærde Smakkelaug og Snekkersten Skotterup Smakkelaug er
meget velkommen til at deltage.

Kl 18.00 Lidt til maven og ganen …
FtSF byder på lidt pølse og ost samt øl og vand.

Kl 19.00 Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb

3. Fremlæggelse af reviderede regnskab

4. Valg af bestyrelse. På valg er:
Nils Andersen, som modtager genvalg
Søren Vang, som modtager genvalg
Mette Brask, som modtager genvalg
Morten Høgsbro Holm, som modtager genvalg

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af revisor
Søren Larsen modtager genvalg
7. Modtagne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer af § 6:
“Der udarbejdes referat af Generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten. Det underskrevne referat og reviderede regnskab udsendes til medlemmerne.”
8. Eventuelt

Hent FtSF Indkaldelse til Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019

FtSF regnskab 2018 vil blive uddelt og gennemgået til Generalforsamlingen.

FtSF Medlemsskab
Husk at betale kontingent 150,- kr. for 2019 inden generalforsamlingen.
Kontingentet indsættes på FtSF’s konto: reg.nr. 2313 konto nr. 8980140556 med tydelig angivelse af navn og meget gerne medlems nr.
Kan også sendes direkte til kassereren: Søren Vang, Gøngevangen 4, 2970 Hørsholm.
Spørgsmål vedrørende kontingentet kan rettes til:
Søren Vang, 4016 8055 eller mail: soren@vangfamily.com

Hent FtSF medlemsliste pr. 19. feb. 2019 i dig mail indbydelse.

FtSF Sejladskalender 2019
Udkast vil blive uddelt og gennemgået til Generalforsamlingen.

Vel mødt!
FtSF’s bestyrelse

 

Februar 2019: Fotoaften – medbring jeres fantastiske fotos …

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00
Skibsklarerergården i Helsingør

Kære Smakkevenner

Vi skal have styr på vores fælles arv med jeres fantastiske foto dokumentation, der skal kunne deles blandt os på FtSF’s hjemmeside. Det kræver, at billede kvaliteten er i top, og de stolt kan vises frem.

Find de bedste frem og vi hjælper jer!

Kanonfotograf Ronald vil vise og bedømme de bedste motiv, der skæres efter det gyldne snit, og hvor hvid balancen virker naturlig og behagelig for øjet.

Digital nørden Dan viser vejen gennem 1’er og 0’er frem til en deling og opbevaring af foto direkte fra mobilen, tabletten eller pc’en.

Papirfotos konvertering præsenteres af Nils, der selv har prøvet konvertering af egne fotos og tager udstyr med, således I får mulighed for selv at prøve.

Alt dette foregår analogt på Skibsklarerergården i Helsingør
den 7. marts kl. 19.00 – 21.00.

Medbring mobil, tablet eller pc(labtop) med egne fotos eller tag et par af dine papirfotos med, vi laver hand-on for dummy’s 🙂

S.U. senest 1. marts til Dan – gerne en sms til mobil 21 73 90 52 med navn og antal – af hensyn til beværtning.

Vel mødt
Ronald, Niels og Dan

Pokalsejlads & VM i Sletten 2016. Foto Lisbeth Kjær Bruun