REFERAT AF FtSF’s GENERALFORSAMLING 2017

Generalforsamlingen blev afholdt den 23.3.2017 kl.19 i Skibsklarergården i Helsingør med 24 deltagere.

 1. Per Stibolt er dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne.
 2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb.
  1 minuts stilhed for Richard, der døde sidste år.
  Nils Andersen fremlagde beretning ledsaget af billeder fra året der gik. Tak til Odd, Dan og Lisbeth. Jess supplerede med en beretning om Middelfart. Dan fortalte om sejltur med SAGA i Hornbæk. Mette har skrevet en beretning om Øhavet Rundt, hvor hun deltog med hendes barnebarn. Morten tilføjede lidt om Sundtoldmarkedet. Nils fortalte detaljeret om Pokalsejladsen i Sletten Havn.Nils afsluttede med at takke alle der har gjort en indsat for at gennemføre foreningens.
 3. Godkendelse af regnskab.
  Søren Vang orienterede om regnskab og gebyrer til banken, som vi har fået tilbage igen. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Søren bemærker at kun 28 personer har foreløbigt betalt kontingent.
 4. Valg af bestyrelse
  Formand: Nils Andersen, valgt i år
  Næstformand/sekretær: Morten Høgsbro Holm, valgt i år
  Kasserer: Søren Vang, valgt i år
  Bestyrelsesmedlem: Mette Brask, valgt i år
  Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Kjær Landmark, ikke på valg i år
  Bestyrelsesmedlem: Ingelise Brandt, ikke på valg i år
  Bestyrelsesmedlem: Mike Barkholt, ikke på valg i år
  Bestyrelsesmedlem: Jacob Strøyberg, melder sig ud af bestyrelsen
  Ted Aagaard fra Saga Smakkelaug, Hornbæk er nyvalgt til bestyrelsen.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet til 150,- kr. i 2018 er vedtaget.
 6. Valg af revisor
  Søren Larsen, fortsætter.
 7. Indkomne forslag
  Der er ikke kommet forslag.
 8. Eventuelt
  Til orientering, så kan man købe finde beretninger om træbåde på https://allmogebatar.wordpress.com

Morten gennemgik bestyrelsens forslag til Sejladskalenderen. Jens kommenterede at pokalsejladsen er flyttet en uge ind i september.

Der var flere input om forskellige sejladser.

Sejladskalenderen for 2017 er godkendt.

Vi sluttede af med at se Ronalds film ”Op lille Magda” på Youtube.com

Tak til Per Stibolt for at lede mødet.

Referater fra tidligere generalforsamlinger, se: ARKIV

FORMANDSBERETNING FOR 2016

Formandsberetningen for året 2016 blev fremlagt af Nils Andersen.

Kære medlemmer

Den planlagte tur til Lillebælt smakkelaug og værft, der var programsat til weekenden den 28 – 29. maj blev desværre aflyst, da der var for få tilmeldte til arrangementet. Vi håber at kunne gennemføre arrangementet på et senere tidspunkt.

Skotterupsejladsen blev afviklet søndag den 5. juni i let vind fra syd. Starten for de 7 joller gik mellem havnemolen og den røde bøje i Espergærde. Topmærke nr. 4 og mål ved Kongevasen. Rosalina førte hele vejen, bortset fra at bundmærket var væk og det blev en underlig sejlads for de fleste på grund af den nordgående strøm og faldende vind. Rosalina blev nr. 1 efterfulgt at Lita og August. Frokosten blev indtaget i det gule palæ.

Sagas fødselsdag blev afholdt den 2. juli i Hornbæk hvor der var flere medlemmer af foreningen der var med ude at sejle med Saga.

Store Stranddag blev afholdt den 14. juli på stranden ved Skotterup. Der deltog 3 joller. Endnu engang et vellykket arrangement ved det gule palæ. Der var kraftig vind fra vest ude på sundet, så jollerne holdt sig tæt under land. Mange børn og voksne fik en dejlig sejltur.

Øhavet rundt blev afviklet i uge 30. Mette deltog med sit barnebarn Amelie på 10 år. De sejlede med Birgitte Bruun og lå i telt på de forskellige øer. Det blev helt uforglemmeligt. Der var 43 både, joller og skibe med ca. 140 personer i alle aldre. Mette skriver: ”Jeg vil aldrig glemme aftenerne, hvor vi sad udenfor teltet og kiggede på stjerner og på vuggende både. Min opfordring til alle er: kom afsted – det er oplevelser for livet. Peter og Lisbeth dukkede op i Smukke FRI da vi kom i land på Thurø. ”

Smakkeregattaen den 13. august i forbindelse med havnefesten i Snekkersten blev aflyst på grund af for kraftig vind.

Sundtoldmarkedet 2016 – foreningen deltog med en del joller til stor glæde for både landkrabber og de modige der var med ude at sejle.

Pokalsejladsen VM 2016 blev afviklet i Sletten. Om lørdagen i det smukkeste vejr, med let vind fra vest og fladt vand. Der var 12 deltagende joller. 1. start gik kl. 12.00 med alle sejl oppe. 2. start gik ved 14.30 tiden og 3. sejlads var planlagt i direkte forlængelse af 2. start. Vinden friskede i løbet af eftermiddagen og 2. start blev hurtigt afviklet. Alle starter blev afviklet lørdag, idet der var udbredt nervøsitet over hvor meget et kraftigt uvejr, der var varslet, ville påvirke det lokale vejr i Øresund. Mike var dommer og hele arrangementet blev afviklet i en fantastisk stemning så FtSF arrangementet gled på fin vis ind i Sletten havns havnefest. Michael Kiersgaard fik pokalen for den hurtigste jolle. Bomuldspokalen gik til FREM fra Snekkersten og Carl Collatz pokalen gik til MAGDA. Om aftenen holdt vi en dejlig aften med god mad, hygge og underholdning sammen med havnefestfolket.

Det blev en meget vellykket pokalsejlads som sædvanligt rigtig fint arrangeret af Mike. En stor tak til Mike som også, på grund af uheldige misforståelser, tillige måtte påtage sig at være dommer og stå for afviklingen af sejladserne.

Afriggersejladsen den 2. oktober blev som tidligere afriggersejladser afviklet fra Espergærde havn. Arrangementet var begunstiget af let vind fra sydvest. Der var kraftig strøm ved Espergærede havn og det drillede en del af de i alt 6 deltagende joller da vinden samtidig var faldende. Endnu engang drillede manglende kapsejladsbøjer og det skabte igen unødig forvirring om banens udstrækning. Vi må huske at lægge vores egne bøjer ud så vi selv kan styre forløbet. Mette i MAGDA fik overakt olemaleriet, der som vandrepræmie, markerer 1. jolle i havn.

Der er gennem hele sæsonen afholdt tirsdagssejladser i Espergærde / Snekkersten hvor de 2 havne skiftes til at holde gril aften efter sejladsen hver anden tirsdag. Derudover er der afholdt enkelte tirsdagskapsejladser.

Espergærde smakkelaug var den 8. december vært i Skibsklarergården ved den årlige julefrokost for FtSF og Snekkersten- Skotterup smakkelaug.

Onsdag den 11. januar 2017 havde vi besøg af Michael Kiersgaard, der er en af igangsætterne til de tilbagevendende sejladser med de gamle smakkejoller, og tillige igangsætter af Foreningen til Sprydstagens Forevigelse. Michael var inviteret til at samtale med Nils og fortalte om sit liv og virke i Venedig og ikke mindst om, hvordan man kan bygge sin egen smakkejolle i x-finer på en enkel og nem måde. En meget inspirerende aften, hvor vi samtidig blev inviteret til at deltage i et nyt arrangement i Ærøskøbing, hvor ambitionen er at afvikle en Small Boat Festival i weekenden 14.-16. juli 2017.

Onsdag den 22. februar var vi på besøg i Peter Bruuns bådebyggeri i Kvistgård. Der var mødt rigtig mange medlemmer op, der fik historien om Peters bådebyggeri. Spækhuggeren, Grinden og Kaskelotten, og ikke mindst historien om restaureringen af Snekkerstenjollen ERLING. Dialogen var tilrettelagt af Mette, der på fineste vis fik ført os igennem historien og spørgsmålene, og de ofte meget nuancerede svar og overvejelser, der hver gang lå til grund for de ofte svære valg, der skal tages i forbindelse med restaurering af gamle både.

Til slut en tak herfra til arrangørerne af de mange sejladser i 2016 og for den nødvendige entusiasme og opbakning fra deltagerne i foreningens arrangementer og i foreningens bestyrelse.

Tak for skønne sejladser på Øresund med Jer.

Nils Andersen marts 2017