[one-half-first]REFERAT AF FtSF’s GENERALFORSAMLING 2016

Generalforsamlingen blev afholdt den 10.3.2015 kl. 19 i Skibsklarerergården i Helsingør med 14 deltagere.

 1. Per Stibolt er dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne.
 2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb.
Nils Andersen fremlagde beretning ledsaget af billeder fra året der gik. Tak til Lisbeth. Mette supplerede med beretning om Øhavet Rundt. Flot gennemgang af året 2015.
  Se bilag med årets beretning af Nils Andersen.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Se bilag. 
Søren Vang gennemgik regnskabet. 
Regnskabet er vedtaget.
Søren fortæller, at 30 medlemmer har betalt kontingent i år, og alle tilstedeværende har betalt.
 4. Valg af bestyrelse
  Formand: Nils Andersen, ikke på valg i år
  Næstformand/sekretær: Morten Høgsbro Holm, ikke på valg i år
  Kasserer: Søren Vang, ikke på valg i år
  Bestyrelsesmedlem: Mette Brask, ikke på valg i år
  Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Kjær Landmark, valgt i år
  Bestyrelsesmedlem: Jacob Strøyberg, valgt i år 
Bestyrelsesmedlem: Ingelise Brandt, valgt i år
Bestyrelsesmedlem: Mike Barkholt, valgt i år
 5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet til 150,- kr. i 2017 er vedtaget.
 6. Valg af revisor 
Søren Larsen, fortsætter.
 7. Indkomne forslag
A. Anton har foreslået at han på facebookside Smakkejoller, som han redigerer, henviser til FtSF og opslå foreningens arrangementer. Siden er åben for at alle kan lægge indslag på facebooksiden. Det er vedtaget, at Anton henviser til FtSF´s hjemmeside og kan lægge foreningens arrangementer på siden.
B. Espergærde Smakkelaug foreslår at vi på tirsdagssejladser stævner ud kl. 18.00. Dette bliver tilføjet teksten på sejladskalenderen.
 8. Eventuelt
  Sejladskalenderen, der har fået et nyt format, blev gennemgået. Se bilag. 
Kapsejladser hver sidste tirsdag i måneden, se sejladskalender. 

Der er mulighed for at tage til Bassholmen den  juli og den 5. august. Den 9. Juli er der Bassholmdag, hvor museet vises frem og den 5. august er der sejlads.
  Bestyrelsen vælger hvilken af arrangementerne vi laver en fælles tur.
  Sejladskalenderen er vedtaget.Per, sidste års vindere skal huske at medbringe pokaler til sejladserne.
Ingelise fortalte om bøgerne Sørøverne på kongens bud om kaperliv i begyndelsen af 1800-tallet og Krigen ved verdens ende om krigen ved Christiansø 1806 – 1808.Willy annoncerer at Sorte Sara er til salg. se: NYT 2016Jacob annoncerer, at han har en kontakt til Claus fra Zarsails, der kan sy billige gode sejl af bl.a. klipperkanvas.Foreningen og Espergærde Smakkelaug har adgang til et mødelokale i Espergærde Badelaug. Der er endda skilt med navn på facaden.

Tak til Per Stibolt for at lede mødet.

Referater fra tidligere generalforsamlinger, se: ARKIV

[/one-half-first][one-half]FORMANDSBERETNING FOR 2015

Formandsberetningen for året 2015 blev fremlagt af Nils Andersen.

Kære medlemmer

Skotterupsejladsen blev afviklet søndag den 31. maj i frisk vind fra vest. Ved Skippermødet på Espergærde havn blev det aftalt at flytte starten til Snekkersten havn. Kapsejladsen med de 7 deltagende joller startede med den grønne bøje ved Espergærde havn som topmærke. Aftalen blev, at når 1 jolle rundede topmærket kunne alle vende om deres eget fiktive topmærke. Da August som den 1. jolle rundede topmærket, vendte alle joller på tælling, for at nå først til anløbsbroen i Snekkersten havn, der var mållinje. Bjar kom derved først og skipper på Bjar fik, da vi mødtes senere ved det gule palæ, overrakt Flügger pokalen af Mette der stod for præmieoverrækkelsen. Jollerne blev liggende i Snekkersten havn og smakkesejlere og venner nød den gode skipperlabskovs som foreningen havde sørget for.
20. juni: Hornbæksejladsen blev endnu engang desværre aflyst på grund af manglende tilslutning, men Sagas 131 års fødselsdag, der var arrangeret på samme tidspunkt, blev gennemført og Saga blev fejret med et festligt arrangement.
Store Stranddag, der blev aflyst den 17. juli på grund af det blæsende vejr, blev gennemført den 6. august og blev en dejlig oplevelse for både smakkesejlere, børn og voksne. Vejret var dejligt og vinden var passende til at sejle jollerne helt ind til stranden så børn og voksne, der ville med ud at sejle, kunne stige ombord til grilpølsernes og brandsprøjtens røg og vandtåger. Det var endnu en af de gode dage for børnefamilierne i Snekkersten og omegn.
Øhavet rundt blev afviklet med bovlerhatten på Mettes hoved og altså ansvarlig arrangør for det store arrangement. Det fortæller hun selv om. Arrangementet havde deltagelse af flere medlemmer som kan supplere.
Bassholmen 30. juli – 2. august var arrangeret som en udvekslingstur til foreningen Almogabåtar, der om lørdagen havde arrangeret den årlige “segling” for deres medlemmer. Vi havde jollerne AUGUST, ROSALINA og FISKEN med som foreningsjoller foruden den nybyggede 2 smakke jolle HENNER FRIIS fra Lillebælt smakkelaug. Ialt 12 glade sejlere fra Danmark. Morten og Maja var taget derop med Rosalina nogle dage før og kunne modtage os ved natur slæbestenen på fastlandet hvor jollerne skulle sættes i. Alt transport til Bassholmen foregår med både, så alt grejet skulle transporteres i jollerne. Det var som i jollernes barndom og en god påmindelse om hvor vigtige disse joller var for fiskerbefolkningen på øerne.
Vi blev modtaget med åbne arme og blev indkvarteret efter eget valg på sejlloftet eller under dækket i et af forenings fartøjerne. Fredag havde Morten arrangeret en fantastisk tur med små kryds gennem smalle kanaler og gennem høje bølger hvor der var frit vand. Vejret var skønt med let til frisk vind, sol og skyer og 20 grader. Frokosten blev indtaget på en flad klippe med jollerne liggende i en lille vig der kun lige rummede de 4 joller og indeholdt en særlig udfordring med kryds i den smalleste kanal – i modstrøm.
Lørdag havde formanden for foreningen Almogabåtar Sigvard Fjellson arrangeret segling for 2 af foreningens store to smakke joller, 3 danske joller og en kutter til at trække jollerne med. Vi fik en line og blev trukket til overcharmerende Gullholmen, hvor vi gik i land og spiste frokosten i Sigvards lille Sjøbod, der ligger lige ud til den gamle naturhavn. Om eftermiddagen blev sejlene sat og turen gik halvvejs udenskærs til de flade røde klipper der står næsten uden bevoksning og skærmer for for Nordsøens bølger. Det var en helt særlig oplevelse at sejle de små joller i de høje bølger der helt skjulte de andre joller når man var nede i en bølgedal. Fantastisk efterfølgende at sejle indenskærs, tæt på øerne, med en lokalkendt guide foran til at vise hvor de skjulte skær markeres med strømhvirvler i overfladen. Turen gik forbi Lysekiil inden alle fik en line og blev trukket de sidste mil gennem de smalle kanaler mellem øerne tilbage til Bassholmen.
Søndag gik turen retur med grejet ned i jollerne, sejle til slæbestedet, tage grejet op, hente bil og trailer og læsse det hele på igen. Stort besvar men hele besværet værd var vi enige om da vi spiste sammen på vejen hjem.
Smakkeregattaen den 8. august havde deltagelse af 5 lokale smakkejoller. Det ser på billederne ud til at være friskt sejlvejr uden de store udfordringer for sejlerne.
Sundtoldmarkedet 2015 var begunstiget af ualmindeligt godt vejr. Vinden var dog om morgenen så svag at de joller der var sejlet / roet op til Trykkerdammen fik en line af havnefogeden i Helsingør havn så vi kunne være klar til at sejle med turister fra kl. 10. Sundtoldmarkedet der viser et marked i Helsingør anno 1800 havde udvidet sit område til også at omfatte Kongekajen hvor jollerne kunne ligge ved flydebroer. Sundtoldmarkedet blev en stor succes også for FtSF. Sejlerne havde gjort særligt meget ud af påklædning og de gamle barkede sejl var kommet på for at vise et så autentisk billede som muligt. Hver jolle sejlede vel 10 – 12 ture med i gennemsnit 5 gæster så de 8 joller har nok sejlet med ca. 400 nysgerrige og glade gæster, derudover var det en helt særlig oplevelse at sejle inde i den gamle statshavn, tæt på Kronborg og de historiske bygninger.
Pokalsejladsen VM 2015 blev afviklet med Snekkersten havn som base. Der var også i år deltagelse af både smakkejoller og Megin joller. Vinden holdt sig i sydvest hele lørdagen. Det friskede i løbet af eftermiddagen og de store bølger gjorde det ikke nemt at sejle. Der blev afviklet 3 sejladser med Erik Magius som overdommer og løbskoordinator i løbet af lørdagen. ROSALINA fik 2 førstepladser og AUGUST 2 2. pladser i de første sejladser. 3. sejlads blev afviklet ved at de langsomste joller fik et forspring på 4-5 minutter, hvorefter de hurtigste blev skudt af. Der blev kæmpet med både sø og materiel og en enkelt jolle væltede. Om aftenen holdt vi en dejlig aften med god mad, et skønt musikindslag, hygge og underholdning med anderledes, spændende og moderne folkemusik i klubhuset.
Om søndagen var det frisket så meget op at der stod store bølger i havnehullet, der umuligjorde egenlig kapsejlads. Den planlagte kapsejlads blev derfor ændret til en ro konkurrence i forbassinet. Jollerne blev rigget af og årerne bemandet til en rotur på den lille trekantkantbane. Da ro konkurrencen talte med i pointgivningen blev der rykket lidt på placeringerne, der endte med at ROSALINA med Morten som skipper vandt pokalen med AUGUST og LITA på de næste pladser. LITA med Søren Vang som skipper vandt Meginpokalen og Rønn Hornbæk med Børge Overgaard som skipper vandt bomuldspokalen, da jollen for første gang var rigget med bomuldsejl. Smakkejollen Karen af Snekkersten fik Carl Collatz pokalen for den bedst restaurerede jolle.
Alt i alt en meget anderledes men vellykket pokalsejlads arrangeret af de altid foretagsomme og flittige Snekkerstenere. Tak for det, og ikke mindst tak til Erik Magius for den kompetente løbsledelse. Gå på hjemmesiden og se Ronald Andersons fine film fra VM2015 der på en fin måde fortæller om vores arrangement og de tilhørende traditioner og ikke mindst giver et indblik i sejlernes udfordringer i de høje bølger.
Læs om Pokalerne her:  POKALERNE
Afriggersejladsen den 4. oktober blev ligeledes en mindeværdig sejlads. Ved skippermødet kl. 10 på Espergærde havn var der ingen vind, men fladt vand og tåge i overflod. De 7 joller satte alligevel sejl og sejlede / roede ud til en position ud for Tibberup mølle, hvor jollerne blev bundet sammen til en smakkeø og snakken gik, mens frokosten blev indtaget med den behørige snap til. Denne gang uden at være bekymret for at noget væltede. Det har vi ikke prøvet før og sådan en dag glemmer man aldrig.
Der er gennem hele sæsonen afholdt tirsdagssejladser i Espergærde / Snekkersten hvor de 2 havne skiftes til at holde after -gril party hver anden tirsdag efter sejladsen. Derudover er der afholdt enkelte tirsdagskapsejladser. Det kan absolut anbefales at deltage i disse arrangementer, hvor der bliver mulighed for at de ikke sejlende kan mødes jævnligt med de mere aktive.
Foreningen har i 2015 fået adgang til at benytte klublokalet der er indrettet som en del af Espergærde badelaugs lokaler der ligger i tilknytning til Espergærde sejlklub på Strandvejen xx Her kan man ligeledes på facaden se et skilt for FtSF. Det 1 bestyrelsesmøde i lokalet blev holdt den 4. februar 2016.
Filmen ”The Danish Girl” blev delvis optaget i Nyhavn i København der var omdannet til historisk kulisse med de store træbåde, der ligger her, sildekasser og torvekoner og ikke mindst smakkejollen Fisken og Magda med besætning der stillede op til arrangementet.
Til slut en tak herfra til arrangørerne af de mange sejladser i 2014 og for den nødvendige entusiasme og opbakning fra deltagerne i foreningens arrangementer og i foreningens bestyrelse.
Tak for skønne oplevelser med Jer.

Nils Andersen marts 2016

[/one-half]