[one-half-first]REFERAT AF FtSF’s GENERALFORSAMLING 2015

Referat af FtSF generalforsamling den 11.3.2015 kl. 19. i Skibsklarerergården Helsingør
14 deltagere

 1.  Per Stibolt er dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt i tide.
 2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb.
Se bilag med årets beretning af Nils Andersen.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Se bilag.
Pokalsejladsen var dyr i år men alligevel viser regnskabet at der er overskud i år.
  Regnskabet er vedtaget.
Søren fortæller at det kun er meget få medlemmer, som har betalt kontingent i år, også bestyrelsesmedlemmer har glemt at betale. Dan foreslår at det bliver muligt at betale via MobilePay. Bestyrelsen behandler dette.
 4. Valg af bestyrelse
Formand: Nils Andersen, valgt i år
  Næstformand/sekretær: Morten Høgsbro Holm, valgt i år 
Kasserer: Søren Vang, valgt i år 
Bestyrelsesmedlem: Mette Brask, valgt i år
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Kjær Landmark, valgt for et år
  Bestyrelsesmedlem: Jacob Strøyberg 
Bestyrelsesmedlem: Ingelise Brandt
Bestyrelsesmedlem: Mike Barkholt
 5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet til 150,- kr. i 2016 er vedtaget.
 6. Valg af revisor
Søren Larsen, fortsætter.
 7. Indkomne forslag
Ingen forslag.
 8. Eventuelt
Sejladskalenderen blev gennemgået. Se bilag. 
Kontaktperson for turen til Bassholmen med Allmogebåtar i Sverige mangler. 
Pokalsejlads flyttes til den 12. og 13. september, for ikke at ligge for tæt på Sundtoldmarkedet den 22. august
Kapsejladser hver sidste tirsdag i måneden, se sejladskalender. 

Knud Thatt fortæller om planer for Sundtoldmarkedet denne sommer den 22. august. Alle biler er væk fra kajen. Der bliver boder langs kajen helt ned til kulturværftet. Produktionsskoler er inviteret til at vise håndværk på kajen. Der bliver placeret en jolle på land ud for flydebroen, hvor vi ligger med sejljoller. Der er plan om at etablere en færgefart med en ro-jolle mellem flydebroen og Nordre Mole. 

Mette fortæller om optagelser til filmen Danish Girl, som gerne vil have joller med til Nyhavn den 25.-26. marts. Mette og Jacob deltager med Magda og Fisken.Tak til Per Stibolt for at lede mødet.Vi sluttede aftenen med at se film og billeder fra en meget aktiv sæson i 2014. Tak til Dan og Lisbeth.
  se: ARKIV
[/one-half-first][one-half]FORMANDSBERETNING FOR 2014

Formandsberetningen for året 2014 blev fremlagt af Nils Andersen.

Kære medlemmer,

Årets første fælles sejlads, Skotterupsejladsen, blev afviklet søndag den 25. maj. Sejladsen trak hele 7 deltagende joller og blev gennemført i flot sommeragtigt topsejlsvejr. Rosalina blev den første jolle der landede på Kongevasen og 30 sejlere og venner nød den gode skipperlabskovs fra Skotterup kro.
Hornbæksejladsen blev desværre aflyst på grund af manglende tilslutning.
Store Strandag den 17. juli blev, som en lang række tidligere stranddage, en stor succes hos de strandglade børn og forældre der fik en oplevelse ud af at komme med på en af de mange ture de 3 deltagende joller sejlede fra Skotterup strand.
Smakkeregattaen den 9. august i forbindelse med havnefesten i Snekkersten havn, blev ikke begunstiget af vejrguderne. Smakkejollerne Rosalina og Christian kom ud i for. Bassinet til Snekkersten havn, inden de måtte konstatere at den kraftige østenvind gjorde det umuligt at komme ud af havnehullet så de sejlede pænt ind igen.
Bestyrelsen indgik i foråret 2014 et samarbejde med Sundtoldmarkedet og museerne i Helsingør om at deltage med smakkejollerne i Sundtoldmarkedet der viser et marked i Helsingør anno 1800 – 1820. Sundtoldmarkedet havde udvidet sit område til også at omfatte Kongekajen, hvor jollerne kunne ligge ved flydebroer. De deltagende 6 smakkejoller sejlede rundt i statshavnen med turister og enkelte letmatroser fra TS skibene og skabte netop den ønskede stemning og det liv i havnen der gav den rigtige baggrund til markedet. Sundtoldmarkedet blev en stor succes, også for FtSF. Arrangementet ventes at vokse de kommende år og FtSF hører naturligt til i dette selskab hvor også Skibsklarerergården naturligt hører hjemme.
Pokalsejladsen VM 2014 blev for første gang i foreningens historie afviklet fra Humlebæk havn med deltagelse af både smakkejoller og Meginjoller. Foreningen havde lånt roklubbens lokaler til dette arrangement og med velvillig assistance fra medlemmernes side lykkedes det at gøre denne weekend til en storslået oplevelse. Vejret var smukt, men de 13 deltagende joller kæmpede i den første sejlads om at komme over startlinjen, idet den manglende vind og lettere modstrøm gjorde det svært at holde fart i jollerne. Det smukke vejr og den lette vind holdt sig hele weekenden og gjorde sit til at arrangementet blev så vellykket. Lørdag aften sluttede festmiddagen med Søren Schmidt ved klaveret og fri underholdning. August vandt pokalen for den hurtigste jolle, Lita vandt den ny indstiftede vandrepokal, Per Bruuns mindepokal, der blev overrakt af Bodil Bruun til den hurtigste Meginjolle. Bomuldspokalen blev vundet af Christian og Carl Collatz pokalen blev ikke uddelt i 2014.
Afriggersejladsen den 28. september blev afviklet i strålende vejr og afsluttet med suppe i det gule palæ.
Der er gennem hele sejlsæsonen afholdt tirsdagssejladser i Espergærde / Snekkersten hvor de 2 havne på skift har faciliteter til, efter sejlads, at have åben gril 2 gange om måneden. Det kan absolut anbefales at deltage i disse arrangementer, hvor der er mulighed for at de ikke sejlende kan mødes jævnligt med e mere aktive.
Til slut en stor tak herfra til arrangørerne af de mange sejladser, gril aftener og sociale arrangementer der er blevet afholdt i foreningens regi i 2014. En særlig tak til Kaj Madsen for det arbejde han har lagt i foreningens hjemmeside Sprydstagen.dk og for det tilhørende billedmateriale. Tak til Lisbeth Landmark for, med kort varsel, at overtage ansvaret for hjemmesiden da Kaj valgte at stoppe, og en stor tak til bestyrelsen for den nødvendige entusiasme og opbakning i arbejdet med at holde liv i kludene. Ingen nævnt ingen glemt.

Nils Andersen marts 2014

[/one-half]