REFERAT AF FtSF’s GENERALFORSAMLING 2014

Generalforsamlingen blev afholdt den 20.3.2014 kl. 19 i Skibsklarerergården i Helsingør med 14 deltagere.

 1. Per Stibolt er dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt i tide.
 2. Knud Thatt fortalte om planerne for Sundtoldmarkedet denne sommer, den 23. august. Første udgave blev gennemført i 2013. Næste gang bliver markedet udvidet med skibe og både, bl. a. smakkejoller. FtSF’s medlemmer opfordres til at deltage med joller, især de historiske joller. Morten Høgsbro Holm er kontaktperson. Tilmelding senest 1. april (ændret til 1. maj), så museet kan nå at sy dragter til deltagerne.
 3. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb.
  Se bilag med årets beretning af Nils Andersen.
  Der planlægges kapsejladser på enkelte tirsdage. Sejladserne sejles efter Nils’s forslag således at at alle joller vender, når den første jolle runder topmærket.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren.
  Regnskabet er vedtaget.
  Søren L. kom med forslag om at bruge nogle af midlerne fra Mogens’s fond på Store Stranddag, f. eks. til T-shirts.
  Nils fortalte om bestyrelsens overvejelser om at målgruppen er større børn og unge. Ingelise foreslår at FtSF melder sig ind i TS for 300 kr. pr. år. Morten foreslår at FtSF melder sig ind i foreningen Sundtoldmarkedets Venner for 75 kr.
 5. Valg af bestyrelse
  Formand:                                Nils Andersen
  Næstformand/sekretær:      Morten Høgsbro Holm
  Kasserer:                                 Søren Vang
  Bestyrelsesmedlem:             Mette Brask
  Bestyrelsesmedlem:             Kaj Madsen, valgt i år
  Bestyrelsesmedlem:             Jacob Strøyberg, valgt i år
  Bestyrelsesmedlem:             Ingelise Brandt, valgt i år
  Bestyrelsesmedlem:             Mike Barkholt, valgt i år.
 6. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet 150,- kr. i 2015 er vedtaget.
 7. Valg af revisor
  Søren Larsen fortsætter.
 8. Indkomne forslag
  Ingen forslag.
 9. Eventuelt
  Sejladskalenderen blev gennemgået.
  Pokalsejlads flyttes til den 6. og 7. september, så det er muligt at låne roklubben i Humlebæk.
  Kapsejladser hver sidste tirsdag i måneden, se:SEJLADSKALENDER.
  Forslag fra Espergærde Smakkelaug om at lave en klasse for meginjoller til Pokalsejladsen.
  Søren L. foreslår at vi indstifter en Per Bruuns mindepokal.
  Per Stibolt forærede et mundblæse-tågehorn til bestyrelsen. Den kan eventuelt anvendes som startsignal ved de månedlige tirsdagskapsejladser.
  Tak til Per Stibolt for at lede mødet.Husk at betale kontingentet 150,- kr. for 2014 inden generalforsamlingDer er kommet en ny bankkonto: reg.nr. 2313 – 8980140556 med tydelig angivelse af navn og meget gerne også medlemsnummer.Referater fra tidligere generalforsamlinger, se: ARKIV
FORMANDSBERETNING FOR 2013

Formandsberetningen for året 2013 blev fremlagt af Nils Andersen.

Kære medlemmer!

Årets første sejlarrangement var indvielsen af Helsingør Kulturhavn den 25. maj. Der deltog 5 joller til et fint arrangement, hvor vi sejlede ture med folk i havnen.
Skotterupsejladsen blev afviklet søndag den 2. juni. Det deltog kun to både, MAGDA og ROSALINA. Der var en meget stille fralandsvind og vi besluttede at sejladsen gik fra Snekkersten Havn til Kongevasen. Undervejs skulle vi ind og røre ved badebroen syd for havnen. Vi gik på grund før vi kunne nå broen, og da vi indså at vi ikke kunne nå Kongevasen blev vi enige om at målet var indsejlingen til Snekkersten Havn. MAGDA vandt med stor latter efter en dramatisk afslutning, hvor de to både skiftedes til at føre og besætningerne på skift kunne hovere. Den der ler sidst ler bedst.
Hornbæksejladsen som var planlagt til den 22. – 23. juni blev desværre aflyst da der ikke var nok tilmeldte joller til arrangementet.
Åbning af Søfartsmuseet den 29. Juni blev udsat til den 5. oktober.
Vinden drar 30. juni – 6. juli blev afholdt syd for lystbådehavnen i Middelfart. ROSALINA deltog i 5 dage med sejladser hver dag, blandt andet til Svinø i Gamborg Fjord, Brandsø i Lillebælt og et besøg i Middelfart med middag og fest i bådværftet. Lørdag var der fest i teltlejren med helstegt lam, fællessang og folkedans.
Store Stranddag den 18. Juli. Der blev sejlet mange sejladser tæt under land fra Kongevasen til Mirasol og tilbage. Der var over 100 gæster. Tre joller deltog: MAGDA, FREM og BJAH.
Smakkeregattaen den 10. august. På havnefestens første dag, lørdag, var vejret ikke gunstigt, så det blev kun til en præsentationssejlads og en enkelt runde med gæster. Søndag var vejret meget bedre, og rigtig mange børn og voksne prøvede en tur i en smakkejolle. CHRISTIAN, RITTA V, BJAH og ROSALINA deltog.
VM i Sjægte- og Smakkesejlads i Hjarbæk blev gennemført i weekenden 16. -18. august. FtSF var repræsenteret af AUGUST. Arrangementet startede med prologen fredag aften i fint vejr, og lørdag blev der afviklet 2 sejladser. 3. sejlads blev aflyst på grund af manglende vind. AUGUST fik en samlet 2. plads i kategorien små smakker.
Pokalsejladsen VM 2013 var henlagt til Snekkersten Havn med deltagelse af både smakkejoller og meginjoller. Vejret var rigtig smakkevejr med lidt for lidt vind en overgang og lidt for meget vind senere. Dramatikken leverede AUGUST, der væltede efter 2. sejlads.
Lørdag aften holdt vi fest på sejlklubbens terrasse med dejlig mad fra Kabyssen i Sletten. Jess underholdt på harmonikaen og fik Nils og Morten til at dyste i solosang.
Pokalen for den hurtigste jolle blev vundet af ROSALINA skarpt forfulgt af RITTA V og AUGUST. Kun 100 m før mållinjen i 3. sejlads var stillingen mellem de tre joller helt lige, hvorefter ROSALINA fik sneget sig foran RITTA V og først over mållinjen. CHRISTIAN vandt pokalen for den hurtigste jolle med bomuldsejl og Carl Collatz pokalen blev uddelt til FREM. Ingelise indstiftede på stedet en ny pokal (et glas af Mortens honning), og gav den til Hasse for trofast fremmøde til FtSF’s sejladser.
Der skal herfra lyde en stor tak til Snekkersten-folkene for det særdeles vellykkede arrangement.
Åbning af Søfartsmuseet den 5. oktober. Ikke mindre end 6 joller fra Espergærde og Snekkersten deltog i åbningen af det nye Søfartsmuseum i Helsingør. Turen derop forløb i frisk vind og høj sø, men snart flovede vinden, så der blev ikke sejlet meget i havnen. Der var ikke meget interesse for jollerne, da arrangementet var koncentreret om Dronningens deltagelse i åbningen af Søfartsmuseet, så der var ikke mange som opdagede, at der lå joller i havnen.
Afriggersejladsen planlagt til den 29. september blev afholdt den 6. oktober. Det blev en af de bedste sejladser i år med fladt vand og god vind. 6 joller fra Helsingør, Snekkersten og Espergærde deltog. Det blev sejlet fra Snekkersten Havn til Louisiana og tilbage til Kongevasen. Mette serverede en dejlig suppe, som vi nød i solen omkring Det gule Palæ.
Ud over de annoncerede sejladser er der blevet afholdt tirsdagssejladser i Espergærde / Snekkersten, hvor Snekkersten endte med at holde after-grill party hver anden tirsdag efter sejladsen gennem hele sæsonen. Det kan absolut anbefales at deltage i disse arrangementer, hvor der bliver mulighed for at de ikke sejlende kan mødes jævnligt med de mere aktive.
Til slut en tak herfra til arrangørerne af de mange sejladser i 2013 og for den nødvendige entusiasme og opbakning fra deltagerne i foreningens arrangementer og i foreningens bestyrelse.

Nils Andersen marts 2014