REFERAT AF FtSF’s GENERALFORSAMLING 2013

Generalforsamlingen blev afholdt den 12.3.2013 kl. 19 i Hornbæk Havneforening med 19 deltagere.

 1. Per Stibolt er dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt i tide.
 2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb.
  Vi holdt et minuts stilhed for Mogens Lorentzen, der døde en uge før mødet.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren.
  Regnskabet er vedtaget.
 4. Valg af bestyrelse
  Formand:                                Nils Andersen, valgt i år
  Næstformand/sekretær:      Morten Høgsbro Holm, valgt i år
  Kasserer:                                 Søren Vang, valgt i år
  Bestyrelsesmedlem:             Mette Brask, valgt i år
  Bestyrelsesmedlem:             Bo Fischer, valgt i år
  Bestyrelsesmedlem:             Jacob Strøyberg, valgt for et år
  Bestyrelsesmedlem:             Ingelise Brandt
  Bestyrelsesmedlem:             Mike Barkholt
  Jacob foreslår at vi afholder generalforsamling også næste år i Hornbæk Havneforening.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet 150,- kr. i 2013 er vedtaget.
 6. Valg af revisor
  Søren Larsen fortsætter.
 7. Indkomne forslag
  Ingen forslag.
 8. Eventuelt
  Sejladskalenderen blev gennemgået.
  Ingelise fortalte om de store arrangementer i Helsingør Kulturhavn, hvor smakkejoller er velkomne.
  Når der sejles med børn skal forældre med ud af sikkerhedsmæssige grunde.
  Nils har brug for gaster til VM i Sjægtesejlads i Hjarbæk.
  Ved grillaftener i Espergærde skal vi selv medbringe tallerkner og bestik.
  23. marts er der borgermøde på Borupgårdskolen om nye bådpladser i Snekkersten Havn, som er taget ud i forslag til ny kommuneplan.
  Mogens Lorentzen døde i ugen på til generalforsamlingen. David Lorentzen, Mogens søn, har ønsket, at folk i stedet for at købe blomster til begravelsen indbetaler et bidrag til FtSF på bankkonto 1551 – 7950721981. Pengene vil blive brugt til udbredelse af kendskabet til smakkesejlads blandt unge.
  Mogens aske skal sejles ud fra Espergærde omkring Pinse. Bestyrelsen sender mere information ud om dette.
  Gammel jolle til salg, ring til Jacob Strøyberg tlf. 40 59 65 59.
  Formand Nils takker for god ro og orden på generalforsamlingen og opfordre alle til at komme ud og sejle rigtig meget i den kommende sæson.
  Tak til Per Stibolt for at lede mødet.
FORMANDSBERETNING FOR 2012

Formandsberetningen for året 2012 blev fremlagt af Nils Andersen.

Kære medlemmer!

Med stor beklagelse må jeg meddele Jer, at vores gode sejlerven og bestyrelsesmedlem i FtSF, Mogens Lorentzen er død for nogle få dage siden. Mogens blev indvalgt i bestyrelsen i 2012 og deltog aktivt i vores bestyrelsesmøder, senest på mødet den 6. februar hvor han var superfrisk. Mogens var særdeles aktiv i foreningen og vi er mange som vil komme til at savne hans glade og specielle måde at kommunikere på. Jeg ved at Mogens glædede sig til vores generalforsamling, så for at hædre Mogens synes jeg vi skal holde et minuts stilhed og give ham en varm tanke på hans sidste rejse.

Årets første sejl arrangement var afviklingen af Skotterupsejladsen søndag den 3. juni. Vejret var fint med fralandsvind og fladt vand. Der var ganske få deltagende både og det blev FREM, der som den første jolle, lagde til ved Kongevasen og ligeledes FREM der efterfølgende fik overleveret vandrepokalen.

Den 17.juni havde Morten og Maja inviteret til 25 års jubilæum for ROSALINA ved Det gule Palæ. Det var et meget fint og hyggeligt arrangement med dejlig mad og drikke, fællessang, harmonikaspil og lidt drilleri fra vejrguderne.

Hornbæksejladsen blev afviklet 30. juni – 1. juli. Der deltog i alt 9 joller og lørdagens sejladser blev afviklet i frisk vind og dramatik da ROSALINA kæntrede ved den ene sejlads. Jollerne lagde, på smukkeste vis, til mellem de 2 sejladser på stranden i yderhavnen. Aftenarrangementet i havneforeningen var som det plejer, hyggeligt med dejlig mad og godt humør. Søndagssejladsen blev afviklet i svag vind og de 3 sejladser blev samlet vundet af Hornbækjollen SILDEN. Arrangementet havde også pressens bevågenhed og blev dækket af Helsingør dagblad der dagen efter viste en større fotoreportage.

Hventuren blev aflyst.

Store Stranddag den 19. juli druknede i regn og jollerne kom slet ikke ud at sejle.

Smakkeregattaen den 11. august blev endnu engang en massiv succes for Snekkersten havn. I det fineste vejr var der kø ved jollerne og der blev sejlet med mellem 80 og 100 voksne og børn.

VM i Sjægte- og smakkesejlads i Hjarbæk blev gennemført i weekenden 17 -19. august.  Arrangementet startede med prologen fredag aften i det fineste vejr. Foreningen var repræsenteret af AUGUST der dette år hjemførte ”æ kvajepøs” idet 2 af sejladserne blev sejlet på forkerte mærker.

Pokalsejladsen – VM i smakkesejlads 2012 var henlagt til Sletten havn med deltagelse af både smakkejoller og Meginjoller. Vejret var nærmest ideelt og lørdagens sejladser blev, efter en start i svag vind på 1. sejlads afviklet i frisk vind. 2. sejlads med dramatik da det denne gang var RØN HORNBÆK der væltede inde under land. Lørdag aften samledes alle til en hyggelig fælles middag i telte på havnen. Pokalen for den hurtigste jolle blev vundet af ROSALINA efterfulgt af AUGUST der vandt pokalen for den hurtigste jolle med bomuldsejl. Der skal lyde en stor tak til Sletten folkene og specielt til Mike for det særdeles vellykkede arrangement.

Afriggersejladsen planlagt til den 30. september blev meget speciel med kun 2 fremmødte joller. Der var endog meget frisk vind. Sejladsen blev aflyst og ROSALINA sejlede efterfølgende fra Espergærde til Snekkersten på 15 min. med kun fokken sat.

Ud over de annoncerede sejladser er der blevet afholdt tirsdagssejladser i Espergærde / Snekkersten hvor de 2 havne skiftes til at holde after – grillparty hver anden tirsdag efter sejladsen gennem hele sæsonen. Det kan absolut anbefales at deltage i disse arrangementer, hvor der bliver mulighed for at de ikke sejlende kan mødes jævnligt med de mere aktive.

Til slut en tak herfra til arrangørerne af de mange sejladser i 2012 og for den nødvendige entusiasme og opbakning fra deltagerne i foreningens arrangementer og i foreningens bestyrelse.

Nils Andersen marts 2013