Smakkelaug I espergærde og snekkersten

Espergærde Smakkelaug

Kunne du tænke dig at lære at sejle en “smakke” og være i et fællesskab omkring jollen “FREM”  – eller bare komme med en aften som gæst ombord?

FREM er en gammel fiskejolle fra1933, som i dag er en del af Fiskerisamlingen under Museerne Helsingør. Smakkelauget har siden 1997 haft en aftale om at “benytte” og “beskytte” denne klinkbyggede Snekkerstenjolle. Foreningen har 4 smakkejoller i Espergærde Havn og 2 joller i Gl. Humlebæk Havn. Vi er 23 entusiastiske mennesker i vores laug, men vi vil meget gerne have flere medlemmer at dele glæden med, derfor denne invitation.

Hver tirsdag aften i sæsonen sejler vi FREM sammen med andre joller langs kysten og deltager ellers i en række sejladser og arrangementer.

Sammen med over 20 andre smakkejoller er vi med til at bevare denne kystkultur på Øresund.

Kontakt gerne formanden,

Odd Erland Bakkengen Mobil: 26 36 47 75
Espergærde Smakkelaug

Snekkersten Skotterup Smakkelaug

Smakkelauget er et interesselaug under SSSejlklub. Det er åbent for alle, der holder af “gammeldags” sejlads med sprydstagsriggede træjoller samt vedligeholdelse af dem. Der knytter sig også en masse interessant håndværksmæssig og sejladsmæssig viden til de gamle klinkbyggede joller.

I havnens historiske hjørne ligger der p.t. 12 joller, hvoraf sejlklubben ejer de to.

I lauget er vi 26 energiske medlemmer, der sejler kapsejlads/hyggetur hver tirsdag i sæsonen, hvor vi altid altid gerne tager gæster med, hvis forholdene tillader det. I løbet af sommeren deltager vi desuden i diverse sejladser på Øresund sammen med andre joller. Vi  modtager meget gerne nye medlemmer. Det er ingen forudsætning at man kan sejle i forvejen, vi sørger for introduktion og oplæring.

Hvis du er blevet nysgerrig på denne form for sejlads, er du velkommen til at kontakte oldermanden

Anne-Marie Avlund
Tlf 26 24 65 79

Snekkersten Skotterup Smakkelaug