NYT 2019

Maj 2019: Sejladskalenderen er ude NU!

Find de fleste aktiviteter for smakkefolk på Øresund i denne kalender-køleskabsmodel

…fik du betalt kontingentet for 2019?

FtSF medlems kontingent 2019
Kontingentet kr. 150, indsættes på FtSF konto: reg. nr 2313 konto nr 8980140556 med tydelig angivelse af navn og gerne medlemsnr.
Spørgsmål vedrørende kontingentet kan rettes til Søren Vang,
tlf. 4016 8055 eller mail: soren@vangfamily.com

 

Marts 2019: FtSF indkalder til Generalforsamling 2019

Onsdag den 20. marts kl. 18.00 på Skibsklarerergården, Helsingør

Espergærde Smakkelaug og Snekkersten Skotterup Smakkelaug er
meget velkommen til at deltage.

Kl 18.00 Lidt til maven og ganen …
FtSF byder på lidt pølse og ost samt øl og vand.

Kl 19.00 Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virke i årets løb

3. Fremlæggelse af reviderede regnskab

4. Valg af bestyrelse. På valg er:
Nils Andersen, som modtager genvalg
Søren Vang, som modtager genvalg
Mette Brask, som modtager genvalg
Morten Høgsbro Holm, som modtager genvalg

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af revisor
Søren Larsen modtager genvalg
7. Modtagne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer af § 6:
“Der udarbejdes referat af Generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten. Det underskrevne referat og reviderede regnskab udsendes til medlemmerne.”
8. Eventuelt

Hent FtSF Indkaldelse til Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019

FtSF regnskab 2018 vil blive uddelt og gennemgået til Generalforsamlingen.

FtSF Medlemsskab
Husk at betale kontingent 150,- kr. for 2019 inden generalforsamlingen.
Kontingentet indsættes på FtSF’s konto: reg.nr. 2313 konto nr. 8980140556 med tydelig angivelse af navn og meget gerne medlems nr.
Kan også sendes direkte til kassereren: Søren Vang, Gøngevangen 4, 2970 Hørsholm.
Spørgsmål vedrørende kontingentet kan rettes til:
Søren Vang, 4016 8055 eller mail: soren@vangfamily.com

Hent FtSF medlemsliste pr. 19. feb. 2019 i dig mail indbydelse.

FtSF Sejladskalender 2019
Udkast vil blive uddelt og gennemgået til Generalforsamlingen.

Vel mødt!
FtSF’s bestyrelse

 

Februar 2019: Fotoaften – medbring jeres fantastiske fotos …

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00
Skibsklarerergården i Helsingør

Kære Smakkevenner

Vi skal have styr på vores fælles arv med jeres fantastiske foto dokumentation, der skal kunne deles blandt os på FtSF’s hjemmeside. Det kræver, at billede kvaliteten er i top, og de stolt kan vises frem.

Find de bedste frem og vi hjælper jer!

Kanonfotograf Ronald vil vise og bedømme de bedste motiv, der skæres efter det gyldne snit, og hvor hvid balancen virker naturlig og behagelig for øjet.

Digital nørden Dan viser vejen gennem 1’er og 0’er frem til en deling og opbevaring af foto direkte fra mobilen, tabletten eller pc’en.

Papirfotos konvertering præsenteres af Nils, der selv har prøvet konvertering af egne fotos og tager udstyr med, således I får mulighed for selv at prøve.

Alt dette foregår analogt på Skibsklarerergården i Helsingør
den 7. marts kl. 19.00 – 21.00.

Medbring mobil, tablet eller pc(labtop) med egne fotos eller tag et par af dine papirfotos med, vi laver hand-on for dummy’s 🙂

S.U. senest 1. marts til Dan – gerne en sms til mobil 21 73 90 52 med navn og antal – af hensyn til beværtning.

Vel mødt
Ronald, Niels og Dan

Pokalsejlads & VM i Sletten 2016. Foto Lisbeth Kjær Bruun